Vertrouwenscontactpersoon

Sietske Veuger is de vertrouwenscontactpersoon (VCP) binnen Sparta Zwolle

De Vertrouwenscontactpersoon is binnen de korfbalvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De Vertrouwenscontactpersonen fungeert in de anonimiteit als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag.

De VCP biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp. De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Daarnaast adviseren en stimuleren ze hun vereniging om preventieve maatregelen te nemen.

Bij grensoverschrijdend gedrag zou het het beste zijn als degene die dat vertoont daar direct op aan wordt aangesproken, maar dat blijkt in de praktijk niet altijd even gemakkelijk. Gevoelens van onmacht, schaamte, woede kunnen reden zijn, dat je er mee rond blijft lopen. In zulke gevallen is het goed om bij iemand terecht te kunnen. Een onafhankelijk persoon, die luistert en die niets doet zonder eerst met jou te overleggen wat de beste weg naar een oplossing voor het probleem is. Zo iemand heet een vertrouwenscontactpersoon, (afgekort VCP).

Het mooiste is het wanneer je problemen die je binnen de vereniging tegenkomt, zelf of samen met een lid of teamgenoot op kunt lossen, maar wat als dat niet zo is? Als je niet weet wat je eraan kunt doen? Blijf hier dan niet mee rondlopen, maar praat er (in vertrouwen) over met de vertrouwenspersoon van de vereniging. De vertrouwenscontactpersoon is onafhankelijk en geen bestuurslid.

Zit jij ergens mee?