Sparta is een korfbalvereniging vóór en dóór haar leden. Om de club optimaal te laten functioneren, worden de verschillende taken die gedaan moeten worden verdeeld over de leden. Van alle leden boven de 16 jaar wordt verwacht dat zij een vaste vrijwilligerstaak uitvoeren, want samen zijn wij Sparta Zwolle! Jaarlijks vindt er een inventarisatie plaats onder leden en ouders om de juiste personen met de juiste vrijwilligerstaken te matchen. Uiteraard kan je jezelf op ieder moment aanmelden als vrijwilliger. Naast dat het de club wat oplevert, kan het jou ook veel mooie ervaringen, plezier en ontwikkeling brengen.

Vanuit verschillende commissies zullen leden en ouders van jeugdleden ook worden aangeschreven voor het uitvoeren van de standaardtaken binnen de vereniging. Het gaat hierbij onder andere om bardiensten, scheidsrechterstaken en de schoonmaak van het clubhuis. Hierbij streven we naar de juiste persoon voor de juiste taak. Die taken kunnen ouders en teams onderling verdelen waarbij het uitgangspunt is dat iedereen zijn steentje bijdraagt. 

Veel leden zetten zich op positieve wijze in voor onze club. Vrijwilligers zijn het fundament van iedere sportvereniging. Ze doen dat veelal met een hartverwarmende inzet. Het is belangrijk oog te hebben voor de inzet van al die vrijwilligers. Waardering hiervoor doet wonderen. En als er eens een foutje wordt gemaakt, is begrip belangrijk. Immers, wie werkt laat wel eens een steekje vallen. Het blijft mensenwerk! Daarom zijn we ontzettend blij met iedereen die als vrijwilliger zijn steekje bijdraagt. 

WELKE TAAK PAK JIJ OP?

Voorzitter

Samen met de andere bestuursleden ontwikkel en vertaal je het beleid van de vereniging in concrete acties.

Kerntaken: Sturing geven aan Sparta, het bestuur en het verbinden van leden. + Agenda bepalen voor bestuurs- vergaderingen. + De ambitie van Sparta bewaken en zorgdragen voor uitvoering  meerjaren- plannen. + Sparta intern en extern vertegenwoordigen.

Tijdsbesteding
4 – 6 uur per week (bestuurs- vergaderingen zijn tweewekelijks).

Bijzonderheden
Er zijn mogelijkheden voor een duorol of aangepast takenpakket. Het bestuur staat klaar om deze aan te gaan maar mist een voorzitter om te coördineren en leiding te geven.

Neem contact op

TZ-lid Selectiezaken

Binnen TZ is er een vacature voor een TZ-lid Selectiezaken. De A1, het tweede en eerste zijn specifiek zijn of haar aandachtsgebied. De kerntaak laat zich omschrijven als het begeleiden en faciliteren van de staf selectie en selectie bij het zo goed mogelijk behalen van de doelstellingen in dat specifieke seizoen.

Tijdsbesteding
2 - 4 uur per week.

Bijzonderheden
De huidige omstandigheden vragen wellicht eerst wat meer inzet. De TZ streeft ernaar belangrijke functies te leggen bij meer dan 1 persoon. Hiermee wordt continuïteit gewaarborgd en verhoogt het plezier van het vrijwilligerswerk.

Neem contact op

Hoofdklassecoördinator

Als hoofdklassecoördinator stuur je een afvaardiging van commissieleden en vrijwilligers aan die zich bezighoud met alle niet-korfbalgerelateerde activiteiten rondom de wedstrijden van ons vlaggenschip in de zaal. Samen maken jullie van elke wedstrijd een fantastisch evenement.

Tijdsbesteding
4 uur in voorbereiding op het zaalseizoen.
1 uur per week in de weken dat het 1e thuis speelt.

Bijzonderheden
Aanwezigheid bij de thuiswedstrijden van het 1e is een pré.

Neem contact op

Penningmeester

De penningmeester zorgt er voor dat:
- De financiële middelen van de vereniging goed beheerd worden.
- De financiële administratie wordt gevoerd die voldoet aan de eisen van de wet en aansluit bij het KNKV.
- De jaarlijkse stukken opgesteld worden zoals de balans, de resultaten rekening en een begroting.
- De kascommissie haar werkzaamheden kan uitvoeren.

Tijdsbesteding
4 – 6 uur per week. De bestuursvergaderingen zijn tweewekelijks, 2 uur per keer.

Bijzonderheden

De penningmeester geeft sturing aan de vrijwilligers die zorgdragen voor o.a. contributie-inning en facturatie.

Neem contact op

Coördinator clinics

 Een paar keer per jaar ontvangen we aanvragen van scholen en Sportservice om clinics te geven.

De coördinator maakt afspraken over data, locatie en kosten met de aanvrager en benaderd / stuurt leden aan die beschikbaar zijn om vanuit Sparta clinics te geven. 

Tijdsbesteding
Enkele keren per jaar 3 uur.

Bijzonderheden
n.v.t.

Neem contact op

Mede-organisator Schoolkorfbal

Meehelpen bij de organisatie van het schoolkorfbaltoernooi op 10 mei 2023.

Je assisteert bij het benaderen van vrijwilligers, het afstemmen met de kantinecommissie en het regelen van diverse benodigdheden. Daarnaast fungeer je als aanspreekpunt voor Sportservice en vrijwilligers.

Tijdsbesteding
Voorbereiding 1 uur per week vanaf eind maart (deels vanuit huis te doen).

Op de dag zelf is aanwezigheid een pré.

Bijzonderheden
Er is een draaiboek en de taken worden verdeeld. We doen dit samen!

Neem contact op

Senior accountmanager

Als senior accountmanager ben je samen met de andere accountmanagers verantwoordelijk voor het beheren van ons sponsorbestand. Daarbij werk je zowel aan acquisitie als aan sponsorbehoud. Daarnaast begeleid je minder ervaren accountmanagers bij uitvoeren van hun werkzaamheden.

Tijdsbesteding
4 tot 6 uur per maand.

Bijzonderheden
Elke eerste woensdag van de maand hebben we als sponsorcommissie een (digitaal) acquisitieoverleg. 

Neem contact op

Coördinator Euroclub

Jeugdleden van de Euroclub krijgen korting bij activiteiten (JAC). Voor ieder doelpunt van het 1e team betalen de Euroclubleden € 0,05. Het maximum-bedrag per termijn bedraagt € 5,-.

De coördinator leidt dit in goede banen, beheert de lijst met van Euroclubleden en onderhoud contact met penningmeester en JAC.

Tijdsbesteding
3 uur per seizoen (nov-april-juni).

Bijzonderheden
Deze taak kun je vanuit huis doen.

Neem contact op