Onze mooie vereniging bestaat uit vele schakels die er samen zorg voor dragen dat iedereen de korfbalsport met veel plezier kan beoefenen. Zoals bij iedere club is de dagelijks leiding in handen van het bestuur dat door de leden wordt aangesteld. Zij geven sturing aan de verschillende commissies binnen de vereniging. Naast de commissies zijn er nog losse (projecten)groepen, zowel groot als klein, die buiten deze structuur vallen maar wel vragen om gedegen coördinatie. Hiervoor zijn verschillende coördinatoren aangesteld. Wil je jezelf aanmelden als vrijwilliger? Bekijk dan de vacatures op onze vrijwilligers pagina.

BESTUUR

Het bestuur heeft de dagelijkse verantwoordelijkheid over de vereniging en stuurt de verschillende commissies, medewerkers, werkgroepen en vrijwilligers aan. Ook treedt het bestuur namens de vereniging op naar buiten toe. Het is bestuur is overigens niet het hoogste orgaan binnen de vereniging, dat zijn de leden door middel van de Algemene Ledenvergadering (ALV). Zij stellen de bestuursleden aan voor een termijn van drie jaar. Gedurende die termijn zijn de bestuursleden ten alle tijden verantwoording verschuldigd aan de ALV over de gemaakte beleidskeuzes.

Heb jij een vraag, tip of andere input voor het bestuur. Neem dan contact op via onderstaande link.

Voorzitter

Vacant

Aandachtsgebieden

 • Algemene zaken
 • Externe zaken
 • Organisatiestructuur

Secretaris

Davina Boske

Aandachtsgebieden

 • Administratieve zaken
 • Veilig sportklimaat
 • Lief & leed

Ledenadminstratie

Penningmeester

Rob Walinga

Aandachtsgebieden

 • Financiële zaken
 • Contractbeheer
 • Clubacties

Korfbalzaken

Dick van Pijkeren

Aandachtsgebieden

 • Technische zaken
 • Wedstrijdzaken
 • Arbitrage
 • Zaalhuur

Secretariaat

Ledenbinding

Vacant

Aandachtsgebieden

 • Nevenactiviteiten 
 • Interne communicatie
 • Vrijwilligers
 • Ledenwerving

Commerciële zaken

Jorn Steenbergen

Aandachtsgebieden

 • Sponsoring
 • PR
 • Website & Nieuwsbrief

Facilitaire zaken

Mark Vreugdehil

Aandachtsgebieden

 • Accommodatiebeheer
 • Kantine
 • Verhuur

COMMISSIES

Veel van de werkzaamheden die verricht moeten worden om onze vereniging draaiende te houden zijn ondergebracht in commissies. Dit zijn groepjes vrijwilligers die gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor een deel van onze bedrijfsvoering als vereniging en daarmee het bestuur ontlasten. Alle commissies worden hieronder een voor een toegelicht. 

Accomodatiebeheer

Onze accomodatiebeheerders dragen er zorg voor dat ons clubhuis en terrein goed onderhouden worden. Daarbij pakken ze zowel kleine klussen op als grotere vraagstukken als verduurzaming en de terreininrichting.

Vacatures

 • Altijd welkom!

Arbitrage

De leden van de arbitragecommissie zijn cruciaal voor onze vereniging en doen veel meer dan alleen roosters maken. Fluiten is namelijk best spannend, maar met goede begeleiding ook ontzettend gaaf.

Vacatures

 • Altijd welkom!

HKS

Heb je je altijd afgevraagd wie er zo lopen te zingen en feesten bij de wedstrijden van de selectie? Dat zijn de leden van de Harde Kern Sparta (HKS), onze supportersvereniging. Zij zorgen voor de sfeer op de tribune.

Vacatures

 • Altijd welkom!

JAC

De JAC (Jeugd Activiteiten Commissie) verzorgd alle niet-korfbal activiteiten voor onze jeugdleden. Spelletjesavonden, kinderdisco’s en een spooktocht. Elke maand staat er wel iets leuks op de planning. 

Vacatures

 • Altijd welkom!

JTZ

De JTZ is het jeugdorgaan van de technische commissie. Alles wat op de achtergrond geregeld moet worden voor trainingen en wedstrijden van de jeugd pakken zij op. Daardoor kan de jeugd onbezorgd sporten.

Vacatures

 • Altijd welkom!

Kantine

Vind jij het op zaterdag ook zo gezellig in het clubhuis? Dat komt door het harde werk van de kantinecommissie. Zij regelen alles in de keuken, rondom de bar en zorgen voor de gezellige aankleding.

Vacatures

 • Altijd welkom!

Redactie

De redactie coördineert al onze externe communicatie via social-media. Veel content komt vanuit de club, maar de redactie maakt ook zelf berichten. Waar nodig kunnen zij commissies ondersteunen in hun uitingen.

Vacatures

 • Altijd welkom!

Sponsoring

De sponsorcommissie is de link tussen Sparta en het bedrijfsleven. Sponsoren zijn immers onmisbaar voor ons als club. De accountmanagers zoeken nieuwe sponsoren en werken actief aan sponsorbehoud.

Vacatures

 • (Senior) Accountmanager

S-Side

De S-Side is onze activiteitencommissie. Zij organiseren de meeste verenigingsactiviteiten buiten de lijnen van het korfbalveld. Wat ze ook verzinnen, één ding staat vast, het wordt sowieso gezellig.

Vacatures

 • Altijd welkom!

TZ

De TZ (Technische Zaken) maakt het korfbalbeleid binnen Sparta en draagt zorg voor de uitvoering hiervan. De besluiten die de TZ maakt zijn daarmee dus van grote invloed en altijd weloverworgen.  

Vacatures

 • Altijd welkom!

Webmasters

Deze website en de daaraan gekoppelde digitale omgeving wordt beheerd door onze webmasters. Zij zorgen dat alle informatie en gegevens up-to-date blijven. Zowel hier als op de achtergrond.

Vacatures

 • Altijd welkom!
 • In opbouw.

COÖRDINATOREN

Binnen Sparta zijn er ook enkele losstaande taken, klein en groot, die buiten de commissiestructuur vallen maar wel vragen om gedegen coördinatie. Een overzicht van die taken volgt hieronder. De genoemde coördinator is het eerste aanspreekpunt voor het betreffende onderdeel, maar staat er zeker niet alleen voor. Vaak geeft hij of zij sturing aan een bredere werkgroep met afvaardigingen van commissies of betrokken ouders die losse delen oppakken. De coördinator houdt het overzicht en delegeert de werkzaamheden.

Club van 50

 • Hans de Lange


Clubacties

 • Vacature
 
 

Gevonden voorwerpen

 • Miranda Wagemakers
 • Natasja Brand
 

Jeugdkamp

 • Déanne de Lange
 • Marjolijn Vreugdehil
 • Jeroen Hukema

Kledingfonds

 • Nanda Menkveld
 • Celina Santing
 

Nieuwsbrief

 • Twan Koster
 
 

Pers

 • Jesper Walinga
 
 

Verhuur

 • Jildau de Jong
 • Esmee Buitenhuis

Vrijwilligers

 • Edith de Lange