Op Sportpark de Verbinding beschikken wij over een prachtige accommodatie met meerdere multifunctionele kunstgrasvelden, een panoramaterras en een gezellig clubhuis met vier kleedkamers. Daarbij is er de afgelopen jaren hard gewerkt om ook het interieur van het clubhuis flink te moderniseren. Kortom, onze veelzijdige accommodatie is de een ideale plek voor uw (sportieve) activiteit. 

Heeft u interesse in verhuur van ons clubhuis neem dan contact op met onze verhuurcoördinatoren. 

SOORTEN VERHUUR

Bij Sparta Zwolle maken we onderscheid tussen drie soorten verhuur, namelijk: clubactiviteiten, eenmalige verhuur en vaste verhuur. De verschillende soorten worden hieronder toegelicht.

Clubactivteiten

Teams of leden die het clubhuis willen gebruiken voor een verenigingsactiviteit kunnen hiervoor een aanvraag doen bij onze verhuurcoördinatoren. Als op de accommodatie op het door jullie gewenste moment beschikbaar is kan je er kosteloos gebruik van maken. We maken wel afspraken over. de afname van consumpties en het verdere gebruik. Je ontvangt instructies, zodat je precies weet hoe alles werkt en hoe je alles weer netjes achter moet laten.

GRATIS 

Eenmalige verhuur

U kunt ons clubhuis ook afhuren voor eenmalige niet-clubgerelateerde activiteiten / evenementen. Denk hierbij aan kinderfeestjes, een familiebijeenkomst of een middelgroot feestje. Hieraan zijn wel kosten verbonden. Wij hanteren daarbij een vast tarief per dagdeel van 6 uur.  Na contact met onze verhuurcoördinatoren stellen wij een huurovereenkomst op waarin al gemaakte afspraken zijn vastgelegd. Deze zult u ter ondertekening van ons ontvangen. 

€ 150,- per dagdeel (leden krijgen 10% korting)

Vaste verhuur

Indien u graag op een meer reguliere basis gebruik maakt van onze faciliteiten kunt u ook contact opnemen met onze verhuurcoördinatoren. Zij zullen in overleg met het verantwoordelijke bestuurslid tot een maatwerkvoorstel komen afgestemd op uw wensen. In overleg is er heel veel mogelijk. Gedurende de periode van verhuur zullen de coördinatoren ook uw aanspreekpunt zijn. Zo houden we de lijntjes kort en kunnen we snel schakelen met elkaar.

NTB