Kledingfonds

Aankomend jaar lopen de huidige sponsorcontracten voor onze wedstrijdshirts af. Hoewel veel shirts nog goed zijn, betekend dit dat we om contractuele redenen de kledinglijn moeten vernieuwen. In de basis gaat het om het verlengen van bestaande sponsoren en het vullen van de vrijgekomen plekken, maar…

Eigenlijk willen we als sponsorcommissie een volgende stap zetten. De inrichting van een kledingfonds voor leden van Sparta. Dat houdt in dat wij als club een volledig wedstrijdtenue willen gaan aanbieden aan alle spelende leden voor een vast bedrag per jaar. Daar hebben we een paar hoofdredenen voor:

  • Aanschafkosten clubkleding: Op dit moment verwachten wij van spelers dat zij zelf alle (wedstrijd)kleding afgezien van het wedstrijdshirts aanschaffen. Zeker voor (ouders van) jeugdleden kunnen die kosten door de jaren heen flink oplopen. Het idee is dat we gaan werken met een leaseconstructie gekoppeld aan een vast jaarbedrag. Mocht een product uit jouw kledingpakket dan niet meer passen of kapotgaan kan je dit zonder extra kosten omruilen.
  • Gelijkheid tussen leden: Sommige teams krijgen nu via sponsoring een volledig kledingpakket. Andere teams krijgen alleen een wedstrijdshirt. Iedereen betaalt hier echter evenveel voor en dat sluit niet aan bij onze clubgedachte. Door een uitgebreider kledingpakket aan te bieden aan alle leden gaan we die ongelijkheid tegen. We nemen dit nooit helemaal weg, maar we zorgen wel dat de basis voor iedereen op orde is.
  • Sponsorinkomsten, we hebben bij de overgang naar de huidige Craft sublimatieshirts gemerkt dat collectieve sponsoring loont. Het vergt weliswaar meer werk aan de voorkant, maar het heeft wel een mooie groep sponsoren opgeleverd die echt een bijdrage wil leveren aan de club. Het bedrag dat dit oplevert zal deels gebruikt worden voor de aanschaf kledingpaketten, maar geeft ook ruimte voor andere investeringen.  

Kledingpaketten

De eerste vraag is natuurlijk wat zo’n kledingpakket inhoudt. Heel eerlijk, dat weten we nog niet precies. In het ideale scenario zal het gaan om een wedstrijdshirt, een inschietshirt, een broekje/rokje en een trainingspak. Of we dit voor elkaar krijgen is echter van veel factoren afhankelijk zoals het vinden van sponsoren en de hoogte van de kledingbijdrage. Wellicht dat we daarom nog andere keuzes moeten maken. Die overwegingen zullen we nader toelichten in de definitieve plannen.

Bijdrage kledingfonds

Ook het bedrag dat leden jaarlijks gaan betalen is natuurlijk een belangrijk punt. Op dit moment vragen we leden een jaarlijkse bijdrage van €7,50 voor de bruikleen van de wedstrijdshirts. Die bijdrage dekt al geruime tijd de kosten niet meer. Wat de jaarlijkse bijdrage wordt als we kiezen voor een kledingfonds is iets wat we als club moeten bepalen. Op dit moment rekenen we met de volgende uitgangspunten:

  • Een spelend lid betaalt jaarlijks een bijdrage die over een periode van drie seizoenen gelijk staat aan de aanschaf van één kaal kledingpakket.
  • De drukkosten voor sponsoren zijn niet voor rekening van de leden.
  • Bij de toekenning van een subsidie door de overheid wordt dit bedrag verrekend met de jaarlijkse bijdrage voor leden.

Investering

De grootste uitdaging is uiteindelijk de investering in het eerste jaar. Als club zullen we namelijk wel de factuur voor alle kleding vooraf moeten voldoen. Die puzzel zijn we nu aan het leggen door in de exploitatie met inkomsten te schuiven en de mogelijkheden voor een subsidie te onderzoeken. Voorop staat dat we een investering van dit formaat nooit zullen doen zonder een gedegen plan dat is goedgekeurd door de ALV.

Trainerskleding

In dit hele plan nemen we ook de inkomsten uit De Grote Clubactie en Rabo Clubsupport mee. Dit geld is opgehaald om al onze fanatieke trainers een mooie jas te kunnen geven voor de koude dagen op het veld. Dat gaan we dus ook doen. Trainers krijgen een jas uit het kledingfonds, maar hoeven daarvoor uiteraard geen bijdrage te betalen.

Algemene Ledenvergadering

Als gezegd kunnen én willen we dit plan niet in werking stellen zonder het uitgebreid toe te lichten op de ALV en goedkeuring te vragen aan de leden. Tegelijkertijd kunnen we ook niet wachten tot na 29 juni met het werven van sponsoren en het maken van afspraken met leveranciers. Het plan is nu dat wij onder dit voorbehoudt alles uitwerken en klaarzetten. Bij een positieve uitkomst schakelen we vervolgens direct door. Of we dan op tijd zijn voor de start van het seizoen weten we niet, maar dat nemen we voor lief.

Wij hopen jullie met dit bericht een leuk eerste inkijkje te hebben gegeven in onze plannen. Zodra er meer nieuws is horen jullie dat meteen, maar mocht je al vragen hebben of mee willen denken stuur Jorn dan een berichtje (+31 6 51 48 19 35).