Aan al haar spelende leden stelt Sparta Zwolle een wedstrijdtenue beschikbaar uit het kledingfonds van de vereniging. Hiervoor betaalt het lid een jaarlijkse kledingbijdrage. De inrichting van het kledingfonds is door de collectieve inkoop voordelig voor leden van de vereniging én draagt bij aan de gelijkwaardigheid tussen leden onderling. Op dit moment worden de volgende items verstrekt vanuit het kledingfonds van Sparta Zwolle:

  • Wedstrijdshirt
  • Reserve shirt (vanaf de C-jeugd)
  • Wedstrijdbroekje / rokje

Spelers en speelsters ontvangen aan het begin van elk seizoen hun tenue van de kledingcooödinatoren en dienen deze aan het einde van het jaar weer in te leveren. Met alle door de vereniging verstrekte kleding dient zorgvuldig omgegaan te worden conform de regels van het kledingfonds. 

Moet jij nog een nieuw kledingpakket passen? Dan kan je contact opnemen met de kledingcoördinatoren om hiervoor een moment in te plannen.

KLEDINGBIJDRAGE

Het kledingfonds is op gedeeld in vier subgroepen. Op basis van de waarde van het kledingpakket dat aan een subgroep verstrekt wordt is de jaarlijkse kledingbijdrage vastgesteld. Deze kledingbijdrage is zo gekozen dat een kledingpakket (exclusief sponsorbedrukking) over een periode van vier jaar volledig wordt afbetaald. Elk jaar wordt aan de hand van de cataloguswaarde van de kleding bepaalt wat de jaarlijkse kledingbijdrage exact moet zijn.

Voor de kledingbijdrage in het seizoen 2022-2023 zijn de volgende tarieven vastgesteld: 

Categorie

Wedstrijdshirt

Reserve shirt

Broekje / rokje

Kledingbijdrage

Senioren

€ 11,-

€ 11,-

€ 7,-

€ 29,-

Midweek

€ 11,-

€ 11,-

€ 7,-

€ 29,-

Jeugd (A t/m C)

€ 11,-

€ 11,-

€ 7,-

€ 29,-

Jeugd (D t/m F)

€ 9,-

-

€ 7,-

€ 16,-

TRAINERS

Ook trainers ontvangen als tegemoetkoming kleding vanuit het kledingfonds. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Wel dienen trainers met dezelfde zorgvuldigheid om te gaan met de aan hen verstrekte kleding. De kleding kan per individu worden aangevraagd wanneer gestart wordt met trainen geven en dient zodoende bij het stoppen met trainen geven ook weer ingeleverd te worden.

REGELS KLEDINGFONDS

De kleding in het kledingfonds is eigendom van Sparta Zwolle en in bruikleen bij de speler / trainer.

De kleding moet binnenstebuiten gewassen worden op maximaal 40 graden en mag niet in de droger.

De speler / trainer is verplicht de verstrekte kleding te dragen tijdens alle officiële wedstrijden van zijn of haar team. 

Beschadigingen aan de verstrekte kleding meldt de speler / trainer direct bij de kledingcoördinator.  

Als een lid tussentijds stopt met spelen / trainen bij Sparta Zwolle dient de verstrekte kleding binnen een week na opzegging ingeleverd te worden bij de kledingcoördinator.

Leden die aan het einde van het seizoen bedanken / stoppen met trainen geven worden geacht de verstrekte kleding in te leveren op het daarvoor aangewezen tijdstip.

Indien kleding niet meer past of aan vervanging toe is kan het lid een afspraak met de kledingcoördinator maken om de kleding te ruilen.