Korfbalvereniging Sparta Zwolle is op 25 april 1946 te Zwolle opgericht. We zijn een actieve korfbalvereniging met inmiddels ruim 350 leden. Uiteraard zijn we aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond en doen we elk jaar met zoveel mogelijk teams mee aan de door het KNKV vastgestelde competitie op het veld en in de zaal. Naast het spelen van korfbal zijn er tal van andere activiteiten zoals themafeesten, andere sportactiviteiten en een jeugdkamp. Van huis uit is Sparta Zwolle een christelijke vereniging maar we staan open voor iedereen. Enkele jaren geleden hebben we daarom besloten onze merknaam aan te passen om ons zo inclusief mogelijk te presenteren.

COMPETITIE

De meeste teams nemen deel aan de zaterdagcompetitie. Bij wijze van uitzondering kan door de bond een competitiewedstrijd naar een doordeweekse avond worden verplaatst . Daarnaast bieden we een midweekcompetitie aan. Leden die hieraan deelnemen spelen alleen op doordeweekse avonden. 

Het korfbalseizoen start medio augustus en loopt tot juni. In de maanden augustus t/m oktober en maart t/m mei wordt de zogenaamde veldkorfbalcompetitie gespeeld. De wedstrijden worden dan gespeeld op de kunstgrasvelden bij ons clubhuis in de wijk Stadshagen. In de maanden november t/m maart wordt de zaalkorfbalcompetitie gespeeld. De thuiswedstrijden worden dan doorgaans gespeeld in het sportcomplex Victorium.

Leeftijden

Voor de indeling van de competitieteams hanteren we zoveel mogelijk de leeftijdscategorieën van het KNKV. De peildatum hiervoor is 1 januari van het betreffende seizoen. 

Leeftijdsgroep

Leeftijd

Senioren

19 jaar en ouder

Junioren

16 tot en met 18 jaar

Aspiranten

12 tot en met 15 jaar

Pupillen

6 tot en met 11 jaar

SpartaKids

3 tot en met 5 jaar

Trainingen

Wekelijks trainen alle ploegen tenminste éénmaal. Deze trainingen vinden op doordeweekse avonden plaats, waarbij als regel geldt dat in de namiddag met de jongste leden wordt begonnen. De jongste jeugd, de SpartaKids, trainen op zaterdagmorgen. Tijdens de veldcompetitie wordt op het sportpark getraind. Tijdens de zaalkorfbalcompetitie trainen de meeste teams in Victorium, maar we maken ook gebruik van andere sporthallen in Zwolle.

Vervoer

Bij uitwedstrijden wordt, zoveel als maar mogelijk is, gebruik gemaakt van eigen vervoer c.q. vervoer door ouders. Dit houdt in dat aan leden die over eigen vervoer beschikken wordt gevraagd of zij bij uitwedstrijden teamgenoten meenemen. Om dezelfde reden wordt op de ouders van onze jeugdleden een dringend beroep gedaan zich beschikbaar te stellen voor het rijden van het team van hun kinderen. Hiervoor wordt aan het begin van de veld- en zaalcompetitie een rijschema gemaakt, zodat de ouders ruim van tevoren weten wanneer zij aan de beurt zijn om te rijden.

LIDMAATSCHAP

Sparta Zwolle is een korfbalvereniging vóór en dóór haar leden. Word je lid van Sparta Zwolle, dan krijg je daar iets voor maar verwachten wij er ook wat voor terug. Wij verwachten dat je bij de trainingen en wedstrijden aanwezig bent. Je speelt in een team en dat kan alleen als we op je kunnen rekenen. Daarnaast kan een vereniging alleen bestaan door de inzet van vrijwilligers. Daarom zijn er een aantal vaste vrijwilligerstaken als bardiensten en rijbeurten. Ook verwachten wij dat je je nog op een andere manier inzet voor de club zodat iedereen zijn of haar steentje bijdraagt. Je mag zelf aangeven welke taak of taken jij op wilt pakken. Tot slot verwachten wij dat je je als goed lid van de club gedraagt. Dat betekent simpelweg dat je zuinig bent op onze spullen en onze naam.

Als je je lidmaatschap op wil zeggen dan dit kan alleen geschieden per 1 juli, door daarvan tenminste één maand van tevoren schriftelijk bericht te zenden (dus uiterlijk 1 juni) aan de ledenadministratie. Dit is omdat een deel van de lidmaatschapskosten op jaarbasis gemaakt wordt. Je kan je wel ieder kwartaal overschrijven van spelend naar niet-spelend lid. Mocht je dus halverwege het jaar door omstandigheden willen stoppen dan zijn de uiteindelijke kosten van opzegging daardoor te overzien.

CONTRIBUTIE

Alle leden zijn verplicht een jaarlijks bedrag aan contributie te betalen. Dit bedrag bestaat uit het lidmaatschapsgeld, de verschuldigde bondskosten en een bijdrage aan het kledingfonds van Sparta Zwolle. De contributie wordt per kwartaal geïnd te starten eind augustus en dan in oktober, januari en april. De bijdrage voor het kledingfonds en bonds-contributie innen we in september. Dit doen we weer via ClubCollect. Hierbij wordt de mogelijkheid geboden om de contributie in één keer te voldoen. Daarmee bespaar je 1 euro per incassomoment aan administratiekosten.

Als je tussentijds het lidmaatschap bijvoorbeeld van spelend naar niet-spelend aan laat passen wordt
alleen het lidmaatschapsgeld gewijzigd. De bondskosten en kledingbijdrage betaal je over een heel
seizoen.


De contributie voor het seizoen 2023-2024 is in de JAV als volgt vastgesteld:

Categorie

Lidmaatschap

Bondskosten

Kledingbijdrage

Totale contributie

Senioren

€ 324,-

€ 40,-

€ 29,-

€ 393,-

Midweek

€ 222,-

€ 40,-

€ 29,-

€ 291,-

Junioren

€ 280,-

€ 32,-

€ 29,-

€ 341,-

Aspiranten

€ 246,-

€ 24,-

€ 29,-

€ 299,-

Pupillen

€ 215,-

€ 20,-

€ 16,-

€ 251,-

SpartaKids

€ 107,-

€ 12,-

-

€ 119,-

Trainingsleden

€ 144,-

-

-

€ 144,-

Niet-spelend

€ 60,-

-

-

€ 60,-

VERZEKERING

Sparta Zwolle heeft voor haar leden een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering is van kracht tijdens het spelen van korfbalwedstrijden en voor de hiervoor vereiste training in clubverband. Ook valt onder deze verzekering het reizen naar de plaats waar de wedstrijden en trainingen worden gehouden ongeacht het vervoermiddel. Indien een chauffeur geen inzittendenverzekering heeft, dan dekt deze verzekering toch de meereizende Spartanen. Tevens is de verzekering van kracht bij:

  • Het deelnemen aan cursusactiviteiten van KNKV-wege uitgeschreven.
  • Het bijwonen van wedstrijden van de eigen vereniging als toeschouwer.
  • Het zich bevinden op het terrein van een vereniging, die wordt bezocht voor het bijwonen van wedstrijden als toeschouwer (alleen in clubverband en onder leiding).
  • Activiteiten, het algemeen belang van de vereniging dienend, welke namens of in opdracht van de vereniging individueel dienen te worden uitgevoerd, met inbegrip van het individueel reizen in verband met activiteiten.

De vergoeding voor ongevallen vindt alleen plaats indien via de ziektekostenverzekering of een andere verzekering geen aanspraak of gedeeltelijke aanspraak op vergoeding van kosten kan worden gemaakt. 

Voor schade aan derden heeft Sparta een WA-verzekering afgesloten. Als er vragen zijn over het bovenstaande, kan men contact opnemen met de penningmeester.

Melding maken

Een ongeval moet binnen 48 uur telefonisch doorgegeven worden aan de penningmeester (of bij diens afwezigheid aan de secretaris). De penningmeester geeft het ongeval door aan onze verzekeringsagent en zorgt dat de schadeformulieren bij het slachtoffer komen. 

PRIVACY

Sparta Zwolle hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Hoe wij hiermee omgaan is beschreven in de privacyverklaring van onze vereniging. Deze is te vinden via onderstaande link.

STATUTEN

Indien u meer informatie wenst over Sparta Zwolle kunt u hieronder onze statuten inzien.