Van het bestuur

Binnen het bestuur worden al geruime tijd vele ballen in de lucht gehouden door vier bestuursleden omdat een drietal functies nog vacant is (PR/Sponsoring, Korfbalzaken, Ledenbinding). Daarom zijn wij blij dat Rens Verhoef (speler uit het vijfde) zijn enthousiasme heeft getoond voor een functie in het bestuur. Het bestuur stelt Rens kandidaat voor de functie van bestuurslid. Indien er vier weken na het uitkomen van deze nieuwsbrief geen tegenkandidaat bij het secretariaat is ingediend, dan wordt het kandidaat-bestuurslid geacht gekozen te zijn. Rens zal dan na aanstelling het aandachtsgebied Ledenbinding oppakken.

Tenminste vijf stemgerechtigde leden kunnen een tegenkandidaat stellen. Als dit het geval is, zal het bestuur binnen zes weken een algemene ledenvergadering uitroepen waar vervolgens door middel van stemmen het bestuurslid wordt gekozen.

Wil jij ook je bijdrage leveren aan onze vereniging? Op de website staan alle vacatures Vacatures – Sparta Zwolle. Meld je bij één van de bestuurs- of commissieleden om een taak op te pakken zodat wij samen ervoor zorgen dat we alle ballen in de lucht houden.