Samenvatting ledenavond Ambitieplan 2022-2025

Afgelopen woensdag heeft het bestuur met een enthousiaste groep leden een mooie gesprek gehad over de ambities van Sparta. Na een korte terugblik op het huidige ambitieplan hebben we een doorkijkje gemaakt naar de komende jaren. Sparta Zwolle wil dé korfbalclub van de regio zijn. Dat betekent meer leden, meer talent, meer binding, meer netwerk, meer betrokken leden en meer potentie voor inkomen. De vraag is wat er dan op de agenda moet staan de komende jaren. Wat gaan we meer of minder doen, waar mee doorgaan, starten of juist mee stoppen. We bespraken dit aan de hand van een aantal thema’s.

Vrijwilligers

Hoe houden we met zijn allen de vereniging draaiend? Niet iedereen wil in een commissie, de meeste leden geven aan wel een taak te willen doen. Er is behoefte aan inzicht in de taken en een duidelijke taakomschrijving wat de taak inhoud en hoeveel tijd dat kost. Bijvoorbeeld bardienst betekent niet de hele dag achter de bar staan maar een paar uur. Wat we gaan uitwerken:

 • Duidelijkheid over taken zodat je weet wat een taak inhoud, de tijdsbesteding en waar je voor bent.
 • Taken koppelen aan leden die doen wat ze leuk vinden en waar ze plezier aan beleven.

TZ

Als we willen groeien naar stabiele hoofdklasse, moeten we investeren in de jeugd zodat een goede doorgroei naar selectie ontstaat. Hiervoor is jeugdplan gemaakt. Ook belangrijk om de overgang van A-jeugd naar senioren aantrekkelijk te maken. Waar we meer aandacht voor willen:

 • Jeugdbeleid bespreken in bestuur en verder uitrollen
 • Overgang jeugd naar senioren aantrekkelijk maken

PR / Sponsoring

De zichtbaarheid van Sparta Zwolle vergroten, meer laten zien wat we doen en wat we sponsoren te bieden hebben. De interne communicatie is een groot aandachtspunt. Er is nu een overkill aan communicatie in de appgroepen en de vraag is of de nieuwsbrief het juiste communicatiemiddel is om leden te bereiken. Waar behoefte aan is:

 • Informatievoorziening optimaliseren en bepalen welke communicatiekanalen we voor welke informatie gebruiken

Facilitaire zaken

Meerdere partijen maken gebruik van de accommodatie. Hoe zorgen we met elkaar dat iedereen dit naar tevredenheid kan doen. We willen alle bezoekers gastvrij ontvangen in een gezellig en toegankelijk clubhuis. Wat we willen bereiken:

 • Sparta the place to be! Een gezellige en gezonde sportkantine
 • Gastheer / gastvrouw voor ontvangst bezoekers, scheidsrechters
 • Onderzoeken mogelijkheden betaald beheerder

Ledenbinding / ledenwerving

Er is behoefte aan meer feestjes, elkaar ontmoeten en clubgevoel weer ervaren. Vrijwilligers waarderen voor hun inspanningen. Wat we meer willen doen:

 • Vrijwilligers belonen en waarderen (tegoedbon verzilveren)
 • Meer feestjes / activiteiten S-side
 • Jeugd meer betrekken bij activiteiten

Aan het eind van de avond hebben we gevraagd: ‘wat zou jij doen / veranderen als je in het bestuur zit’. Daar hebben we mooie reacties op gekregen waar we ook zeker wat mee gaan doen. De opgehaalde input gaan we verwerken in het ambitieplan.

Kon je niet aanwezig zijn op de ledenavond en wil je toch je stem laten horen? Vul dan deze korte vragenlijst in https://forms.gle/XV2CayHgRE2Ld7Zn8. Of spreek één van de bestuursleden aan als we elkaar weer zien bij onze mooie club.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *