Reminder Algemene Ledenvergadering op 29 juni 2022

Op woensdag 29 juni staat de Algemene Ledenvergadering gepland, waarbij alle leden van 15 jaar en ouder en ouders van jeugdleden van harte welkom zijn.

De vergadering vindt plaats in het clubhuis en start om 20.00 uur. 

De agenda en bijbehorende stukken worden uiterlijk twee weken voor aanvang van de ALV in de nieuwsbrief gedeeld.  

Noteer de datum vast in je agenda; hopelijk kunnen we veel leden verwelkomen tijdens de ALV! 

Namens het bestuur,

Erica Nederveen
secretaris