Een nieuw enthousiasme

Dat het verenigingsleven de afgelopen jaren een beetje op zijn gat heeft gelegen hoeven we niemand te vertellen. En dat de organisatiestructuur van de gemiddelde (sport)club altijd onder druk staat evenmin; dat is onderdeel van de uitdaging. Iets met vrijwilligerswerk, tijd, geld, waardering, enzovoort. Hoewel wij ons goed kunnen voorstellen dat men soms het idee heeft dat alles rustig voortkabbelt, mag het voor veel ‘ingeburgerde’ leden geen verassing zijn dat dit momenteel niet zo is. Op een aantal vlakken staat het water ons aan de lippen, en dat terwijl de handen gelukkig niet schaars zijn. Veel mensen doen iets, of willen iets doen, maar het overzicht lijkt zoek. Oorzaken? Genoeg. Oplossingen? (Te) weinig.

Met een groeiend clubje zijn we voornemens om hier wat aan te doen. Een soort tweeledig beleid; enthousiasmeren en organiseren. Vanuit clubgevoel met z’n allen weer dingen oppakken. Kritische zaken eerst. Kleinschalig, vrijblijvend en met plezier. Terwijl we tegelijkertijd bouwen aan een goede organisatiestructuur als nieuw fundament voor de toekomst.

Wij zullen tot aan de Algemene Ledenvergadering eind dit seizoen minstens tweewekelijks een stukje schrijven over de dingen die nieuw of als vanouds binnen Sparta worden opgestart. Zonder daarmee tekort te doen aan de mensen die al jarenlang actief bijdragen aan het verenigingsleven.  

We beseffen ons daarbij goed dat het respons op de nieuwsbrief laag ligt. Wie hoort er zo nu en dan niet bij team ‘scan, swipe, delete’. Maar mocht je dit toch lezen en denken: “Wow gaaf, daar wil ik ook wel aan bijdragen!” App, bel of spreek ons aan!

Jorn Steenbergen en Rens Verhoef

06-51481935 / 06-30242327

Alvast enkele voorbeelden;

– Nanda en Celina zijn samen met de sponsorcommissie bezig een kledingfonds uit te werken. Hierover zal snel meer worden gedeeld. Dit plan vraagt echter wel om de werving van veel sponsoren. Wil je helpen zoeken, of ken je mensen die willen sponsoren? Laat het weten!

– Een mix van leden en ouders gaat aan de slag om de barcommissie nieuw leven in te blazen. Onder het mom van gedeelde verantwoordelijkheid zullen zij ervoor zorgen dat we ook echt kunnen genieten van de prachtige bar die onze accommodatiebeheerders hebben geregeld.

– Ook dit jaar hebben we weer een bloemenactie. Ineke en Yvonne gaan er samen voor zorgen dat de balkons en tuinen van Spartanen weer een beetje worden opgefleurd. De opbrengst wordt geïnvesteerd in de jeugdteams.