Alcoholbeleid

Als bestuur zijn we blij om te zien dat we de Coronatijd langzaamaan echt achter ons kunnen laten en er steeds meer activiteiten zijn. Zo zijn we het seizoen natuurlijk begonnen met de startdag, was er afgelopen week een pub-quiz en komt er onder andere een spooktocht, een vriendjes- en vriendinnetjestraining en een oktoberfest aan.

Naast alle positieve en leuke reacties op deze activiteiten, krijgen we natuurlijk ook wel eens andere feedback. Sinds we het aantal activiteiten weer aan het opschroeven zijn, is er een terugkomend onderwerp van feedback, waar we als vereniging nog een keer duidelijk het beleid en de gedachtes erachter willen mededelen, namelijk het alcoholbeleid.

Daar kunnen we heel kort over zijn:

We volgen hierin de richtlijnen van de overheid en dus geldt er: geen alcohol onder de 18 jaar.

In de praktijk komt daar natuurlijk meer bij kijken. Hoe handhaven we dit? Waar trekken we de grens bij overtredingen? En misschien wel het belangrijkst, hoe houden we het leuk voor de vrijwilligers bij wie wij met z’n allen de verantwoordelijkheid voor de handhaving neerleggen?

Allereerst willen we de complimenten maken naar de S-Side. We zijn namelijk van mening dat de handhaving op de afgelopen feesten erg goed is geweest en men zich erg bewust is van de verantwoordelijkheden omtrent alcohol schenken.

Als voorbeeld van het beleid willen we het aankomende Oktoberfest nemen. Dit is een feest voor alle leeftijden, maar over het algemeen staat het Oktoberfest natuurlijk bekend om het bier…

  • Bij de bar zal aan de “twijfelgevallen” de eerste keer om een ID gevraagd worden, waarna de 18-plussers een bandje zullen krijgen. Dat wil zeggen; iedereen onder de 25 jaar waarbij het barpersoneel twijfelt over de leeftijd kan om een ID gevraagd worden en indien je alcohol mag drinken, krijg je een bandje.
  • De barbezetting is op de hoogte van de regels omtrent verantwoord schenken en zal controleren op de bandjes.
  • Voor het Oktoberfest zal de S-Side een leuke actie met bier verzorgen, daarnaast zal er als alcoholvrij alternatief Spezi worden verkocht. Vraag maar aan Twan hoe lekker dat is ;).
  • Als vereniging willen we een beroep doen op een ieders verantwoordelijkheid en iemand aan te spreken wanneer je een speler uit een A-team of jonger met alcohol in de hand ziet staan.
  • Als vereniging willen we ook een beroep doen op de verantwoordelijkheid van de 18-plussers; haal geen alcohol voor een minderjarige.
  • We zijn van mening dat het onwenselijk is voor vrijwilligers om tijdens een activiteit constant politieagent te moeten spelen, vandaar het beroep op ieder zijn verantwoordelijkheid.
  • De organisatie van een activiteit heeft het recht om iemand de toegang tot het terrein te ontzeggen bij overtreding van het alcoholbeleid.
  • Als laatste willen we als vereniging vertrouwen op de afspraken die ouders met hun kind maken.

Waar de verantwoordelijkheid van de vereniging eindigt, wat betreft het bestuur, is wanneer minderjarigen zelf alcohol meenemen of van tevoren zijn wezen “in drinken”. Hier kunnen we enkel stellen dat je wordt verzocht weg te gaan als iemand het opmerkt of überhaupt niet te komen.

Op “normale” dagen geldt uiteraard hetzelfde alcoholbeleid echter zonder de bandjes maar enkel door middel van het vragen naar een ID bij onduidelijkheid.

Nog een belangrijkpunt voor wat betreft de bardiensten. Alcohol schenken mag vanaf 16 jaar, mits men bewust is van de regels omtrent verantwoord alcohol schenken. We zijn hier erg blij mee, omdat we op deze manier vanaf de A-teams kunnen indelen voor de bardiensten. Als vereniging vertrouwen we erop dat iedereen die achter de bar staat de volgende E-learning heeft gevolgd: https://verantwoordalcoholverkopen.nl/sport/#/

Dan rest ons alleen nog te zeggen dat we blij zijn met de sfeer die we als vereniging hebben en hoe die alsmaar blijft groeien. Daar hopen we met jullie op alle aankomende activiteit te kunnen blijven proosten al dan niet met óf zonder alcoholische versnapering.

Voor vragen, op- of aanmerking staan we natuurlijk altijd ter beschikking.

Het bestuur

https://www.nix18.nl/