Wil jij bestuurservaring opdoen of je (bestuurs)ervaring inzetten voor Sparta?

Wij zoeken een nieuwe voorzitter en twee bestuursleden Algemene Zaken

Tijdens de ALV van Oktober 2021 heeft Peter van Gulik te kennen gegeven dat hij het stokje van het voorzitterschap van onze vereniging wil overdragen aan het eind van dit seizoen. Het bestuur is er tot nu toe niet in geslaagd om een opvolger te vinden. Naast de voorzittersrol zijn er nog twee functies vacant, een bestuurslid technische zaken en facilitaire zaken. Dat betekent dat het bestuur nog maar uit vier personen bestaat, terwijl we er minimaal vijf nodig hebben en nog beter zeven bestuursleden. Daarom deze oproep voor een voorzitter en twee bestuursleden algemene zaken.

Gezocht: een verbindende voorzitter (m/v)

Als voorzitter maak je deel uit van het bestuur en geef je leiding aan de vereniging. Samen met de andere  bestuursleden ontwikkel en vertaal je het beleid van de vereniging in concrete acties. We zoeken een voorzitter die: 

 • Leden met elkaar kan en wil (ver)binden
 • De toekomst van Sparta Zwolle belangrijk vindt
 • Leiding wil geven aan het bestuur en de vereniging
 • De uitvoering van het beleid wil bewaken
 • De vereniging intern en extern wil vertegenwoordigen

Wat kunnen we je bieden: 

 • Een uitdagende functie in een uitdagende vereniging
 • Een goed team met 4 andere bestuursleden
 • Zelfstandig werkende commissies
 • Ontwikkeling van bestuurlijke competenties

Hoeveel tijd kost je dat?

 • 4 tot 6 uur per week. De bestuursvergaderingen zijn maandelijks.

Lijkt je dit wat maar passen niet alle taken je? Over de invulling van de taken gaan we graag het gesprek met jou aan, ook zijn er mogelijkheden voor een duorol of aangepast takenpakket.

Gezocht: twee betrokken Bestuursleden Algemene Zaken (m/v)

Als bestuurslid Algemene Zaken ben je lid van het bestuur, samen met de  voorzitter, penningmeester, secretaris en nog twee bestuursleden. Samen met de andere  bestuursleden ontwikkel en vertaal je het beleid van de vereniging in concrete acties. Enkele voorbeelden:

 • Meeschrijven ambitieplan en beleid
 • Coördineren vrijwilligers
 • Initiëren van activiteiten
 • Onderhouden van contacten met andere verenigingen, sponsors, KNKV
 • Contactpersoon voor commissie of werkgroep(en) binnen de vereniging.

Om dit te realiseren overleg je met vrijwilligers en andere betrokkenen. Ook ben je aanwezig bij de maandelijkse bestuursvergadering.

Binnen Sparta Zwolle is elk bestuurslid verantwoordelijk voor zijn of haar aandachtsgebiedc. Zodra de vacature vervuld is, wordt er binnen het bestuur overlegd over de verdeling van de taken onder de bestuursleden. Hierbij houden we uiteraard rekening met ieders wensen, ervaring en kwaliteiten.

Ben je betrokkenen bij onze vereniging (spelend of niet-spelend lid of ouder van een jeugdlid) en minimaal 18 jaar? Wil je bestuurservaring opdoen of juist bestuurservaring voor Sparta Zwolle inzetten? Ben je geïnteresseerd of heb je vragen over deze vacatures? Neem contact op met één van de bestuursleden.

Erica Nederveen, Jos Ketelaar, Rens Verhoef, Jorn Steenbergen (kandidaat-bestuurslid)