Van het bestuur

Jubileum- en startdag

Eindelijk hebben we dan ons 75-jarig jubileum kunnen vieren! Onder enthousiaste leiding van de selectiespelers werd de dag gestart met een clinic voor de jeugd. Ondertussen konden de ouders van de verschillende jeugdteams met elkaar kennis maken. Ook stelden de trainers, de leeftijdcoördinatoren en de bestuursleden zich voor. Na de presentatie van de jeugdteams ging het mixtoernooi van start. Mooi om te zien hoe jong en oud, met en zonder korfbalervaring zich inzetten om de bal richting korf te bewegen. Gezelligheid en sportiviteit voerden hier de boventoon. De uitstekende organisatie lag in handen van de spelers van MW-1 en de vraag ‘volgend jaar weer’ hebben we al gehoord.

Hierna konden de spelers van het mixtoernooi uitrusten en genieten van de oefenwedstrijd van de selectiespelers. Ook een aantal oud-leden mengde zich onder het publiek om herinneringen op te halen aan die goede oude tijd. Ondertussen werd de BBQ opgestart en kon men genieten van het heerlijke eten. Er was meer dan genoeg ingekocht en wat over is, hebben we aan de voedselbank gedoneerd. Als afsluiting van de jubileum dag ging het dak eraf tijdens de feestavond met DJ Mattie.

Als bestuur kijken we terug op een zeer geslaagde start- en jubileum dag. En zonder vrijwilligers was deze dag niet zo’n groot succes geweest. Daarom hartelijk dank voor alle inzet en enthousiasme. Top gedaan!

En door?!

Als bestuur hebben we de afgelopen weken genoten van de zomervakantie maar ook niet stil gezeten. Er is veel werk te doen om een grote vereniging als Sparta draaiend te houden. En veel van dat werk ligt nu op onze borden. We zijn nog steeds met vier bestuursleden en hebben een voorzitter nodig en twee bestuursleden algemene zaken. We zijn in gesprek met leden en ouders van jeugdleden die hebben aangeven hun steentje te willen bijdragen. Voor 1 oktober willen we op sterkte zijn met minimaal 5 en nog beter 7 bestuursleden. Want anders kunnen wij niet door!

Ook de verschillende commissies hebben dringend versterking nodig. Zie hieronder de lijst met vacatures. Deze willen we nog concreter maken met een taakbeschrijving. Wil je meer weten over de taken die er zijn binnen het bestuur of commissie? Neem dan met één van ons contact op, dan kijken we samen wat je zou kunnen doen.