Van het bestuur

Met de vakantie in zicht een korte terugblik op het afgelopen seizoen. Wat lijkt het alweer lang gelden dat we uit onze coronaschulp kropen. Sporten zonder aanpassingen, met elkaar langs de lijn staan, feestjes houden, genieten van het korfballen en van de ontmoeting met elkaar. Gelukkig kon het allemaal weer en kwam de vereniging weer tot leven.

 • In de zaal werden de schouders er al onder gezet om het organiseren van de hoofdklasse wedstrijden tot een succes te maken. Ook liet de Harde Kern Sparta weer van zich horen. Tijdens het veldseizoen kwam de vereniging verder tot leven en stonden er mensen op om van de kantine weer een gezellige ontmoetingsplek te maken waar je met plezier een drankje drinkt.
 • Naar mate het einde van het seizoen in zicht kwam stapelden de activiteiten zich op. Kampioenschappen werden gevierd, Slotbarbecue, Karaoke, Schutterstoernooi, JeugdKamp, Kleine Jeugdkamp. En onder tussen draaiden de TZ en JTZ op volle toeren om de voorbereidingen te treffen voor het nieuwe seizoen. Zonder de inzet van alle vrijwilligers waren deze activiteiten niet mogelijk geweest. Daarom namens het bestuur HARTELIJK DANK voor jullie enthousiasme en betrokkenheid!
 • Eind juni vond ook de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats en werden er belangrijke besluiten door de vereniging genomen. Tijdens de ALV trad Peter van Gulik af na 6 jaar bestuur waarvan 4 jaar als voorzitter. Met dank voor al zijn tijd en energie die hij in de verenging heeft gestoken, werd hij in het zonnetje gezet tijdens de vergadering. Omdat ook Kars is afgetreden als bestuurslid bestaat het bestuur nu uit vier bestuursleden. Dit is niet genoeg om al het werk te verzetten en vier is een even aantal wat ook niet wenselijk is voor de besluitvorming. Daarom hebben we als bestuur gezegd, voor 1 oktober willen we op sterkte zijn met minimaal 5 bestuursleden en nog beter 7 bestuursleden. We hebben een voorzitter nodig en twee bestuursleden algemene zaken. Wil je meer weten over de taken die er zijn binnen het bestuur? Neem dan met één van ons contact op, dan kijken we samen wat je zou kunnen doen.
 • Nu zijn er niet alleen vacatures in het bestuur, ook op een aantal andere cruciale plekken in de vereniging hebben we mensen nodig die een bijdrage willen leveren:
  – zonder wedstrijdsecretariaat geen wedstrijden
  – zonder scheidsrechtercoördinator geen scheidsrechters
  – zonder relatiebeheerder geen inkomsten voor de vereniging
  – zonder schoonmaakcoördinator geen schoon clubhuis.
  Dit is maar een greep uit het aantal vacatures. Als bestuur werken we eraan om meer inzichtelijk te maken wat de taken van een vacature precies zijn. En denk je nu ‘ik wil wel wat doen, maar niet alleen’, meld je wel aan. Hoe mooi is het als je samen een taak doet, zodat het ook makkelijker uit te voeren is.
 • Tijdens de ALV is ook uitgebreid gesproken over het voorstel voor het Kledingfonds. Met meerderheid van stemmen is besloten om dit plan uit te voeren. Dit betekent dat alle spelende leden aan het begin van het nieuwe seizoen wedstrijdshirts en een broekje/rokje krijgen uitgereikt. De trainingspakken komen op een later moment omdat we deze pas aan kunnen schaffen als er voldoende sponsors zijn gevonden. Meer informatie over hoe het verder wordt uitgerold, volgt op een later moment. Wil je meer weten over wat er in de ALV besproken en besloten is? De notulen vind je hier.

En dan staat de zomervakantie voor de deur. Een tijd om bij te komen, te genieten van een andere omgeving en vol energie het nieuwe seizoen tegemoet te gaan. Het bestuur wenst jullie een zonnige en mooi zomer. We zien jullie graag weer op de startdag op 27 augustus, de dag waarop we ook ons uitgestelde 75-jarig jubileum vieren! 

Namens het bestuur Sparta Zwolle

Jorn Steenbergen, Jos Ketelaar, Rens Verhoef, Erica Nederveen