Clubinformatie

Algemeen

Korfbalvereniging Sparta Zwolle is op 25 april 1946 te Zwolle opgericht.
We zijn een actieve korfbalvereniging en inmiddels hebben we ruim 300 leden. Uiteraard zijn we aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond en doen we elk jaar met zoveel mogelijk
teams mee aan de door het KNKV vastgestelde competitie op het veld en in de zaal.
Naast het spelen van korfbal zijn er tal van andere activiteiten, zoals themafeesten, andere
sportactiviteiten en een jeugdkamp.

Logo Sparta Zwolle
Selectie Sparta Zwolle teamfoto zaalseizoen 2021-2022

Wedstrijden

Sparta Zwolle is van huis uit een christelijke vereniging maar staat open voor iedereen. De wedstrijden worden niet op zondag gespeeld. Bij wijze van uitzondering kan door de bond een competitiewedstrijd op een doordeweekse avond worden vastgesteld.

Het seizoen start medio augustus en loopt tot juni. In de maanden augustus t/m oktober en maart t/m mei worden de wedstrijden gespeeld op de kunstgrasvelden, gelegen naast ons clubhuis, Nijenhuislaan 2, in de wijk Stadshagen, de zogenaamde veldkorfbalcompetitie.

In de maanden november t/m maart wordt in de sporthal gespeeld, de zogenaamde zaalkorfbalcompetitie. De thuiswedstrijden worden doorgaans gespeeld in Sportcomplex Victorium.

Ook is er een midweek competitie, deze leden spelen alleen op doordeweekse avonden wedstrijden.

Lidmaatschap

Lid worden

Word je lid van een club, dan krijg je daar iets voor en wij verwachten er ook iets voor terug. Wij verwachten dat je bij de trainingen en wedstrijden aanwezig bent. Je speelt in een team en dat kan alleen als we op je kunnen rekenen.
Vrijwilligerstaken horen bij je lidmaatschap. Ieder jaar mag je aangeven welke taak of taken jij gaat oppakken.
Ook verwachten wij van je dat je je als goed lid van de club gedraagt, zoals zuinig zijn op onze spullen en onze naam.
Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen geschieden per 1 juli, door daarvan tenminste één maand van tevoren schriftelijk bericht te zenden (dus uiterlijk 1 juni) aan de ledenadministratie, dit omdat sommige kosten op jaarbasis gemaakt worden.
Ieder kwartaal kun je je overschrijven van spelend lid naar niet spelend lid waarmee de uiteindelijke kosten van voortijdig opzeggen wel meevallen.

Training

Wekelijks trainen alle ploegen tenminste éénmaal. Deze trainingen vinden op doordeweekse avonden plaats, waarbij als regel geldt dat in de namiddag met de jongste leden wordt begonnen.
De jongste jeugd, de SpartaKids, trainen op zaterdagmorgen.
Tijdens de veldcompetitie wordt op het sportpark getraind. Tijdens de zaalkorfbalcompetitie trainen de meeste teams in Sportcomplex Victorium, maar we maken ook gebruik van andere sporthallen in Zwolle.

Ledenbinding

Verder worden tijdens het seizoen, naast de wedstrijden en de trainingen, activiteiten georganiseerd.
Zoals bijvoorbeeld bingo-, disco- en playbackavonden, kampeerweekenden en diverse gezellige
avonden voor alle leeftijden. Deze activiteiten vinden plaats in en om ons clubhuis.

Privacy

Sparta hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Hoe wij hiermee omgaan
is beschreven in de privacyverklaring van onze vereniging en deze is te vinden op onze website.

Privacyverklaring

Leeftijden

In verband met de competitie-indeling worden de volgende leeftijdsgroepen onderscheiden (de
peildatum is 1 oktober van het desbetreffende jaar):

CategorieLeeftijd
Senioren19 jaar en ouder
Junioren16 tot en met 18 jaar
Aspiranten12 tot en met 15 jaar
Pupillen6 tot en met 11 jaar
Midweek19 jaar en ouder
SpartaKids3 tot en met 5 jaar

Contributie

De contributie bedraagt voor:

CategorieContributie
per maand
Contributie
per kwartaal
Contributie
per jaar
Bondskosten
1x per jaar
Shirtgeld
1x per jaar
Senioren€ 23,67€ 71,00€ 284,00€ 36,00€ 7,50
Junioren€ 20,58€ 61,75€ 247,00€ 29,00€ 7,50
Aspiranten€ 18,17€ 54,50€ 218,00€ 22,00€ 7,50
Pupillen€ 15,75€ 47,25€ 189,00€ 18,50€ 7,50
Midweek€ 16,33€ 49,00€ 196,00€ 36,00€ 7,50
SpartaKids€ 7,83€ 23,50€ 94,00€ 11,50
Trainingsleden€ 10,17€ 30,50€ 122,00
Niet spelende leden€ 4,50€ 13,50€ 54,00
Contributie wordt geïnd door middel van automatische incasso.

Korting op de contributie wordt verleend indien meer dan twee leden uit één gezin lid zijn van Sparta.
Vanaf het derde lid uit één gezin wordt de helft van de contributie (niet de bondskosten) van de
betreffende categorie betaald met een minimum van € 4,50 per maand, waarbij de twee leden met de
hoogste bedragen hun contributie volledig betalen.

Een deel van de bondskosten, welke we aan de KNKV afdragen, wordt doorbelast aan de leden.
De inning van het bondsgeld zal worden gedaan tegelijkertijd met de inning van de jaarlijkse bijdrage
voor de shirts via automatische incasso.

Sportkleding

De leden zijn verplicht tijdens de wedstrijden het officiële verenigingstenue te dragen. Dit ziet er als
volgt uit:

 • Witte rok of broek zonder uitmonstering.
 • Blauw shirt zoals verstrekt.
  Spartashirts worden geleend van de vereniging, waarvoor € 7,50 wordt betaald. Het shirtreglement
  treft u aan in de bijlagen van deze clubinformatie.

Vervoer

Bij uitwedstrijden wordt, zoveel als maar mogelijk is, gebruik gemaakt van eigen vervoer c.q. vervoer
door ouders. Dit houdt in, dat aan leden die over eigen vervoer beschikken, wordt gevraagd of zij bij
uitwedstrijden teamgenoten meenemen. Om dezelfde reden wordt op de ouders van onze jeugdleden
een dringend beroep gedaan zich beschikbaar te stellen voor het rijden van het team van hun zoon of
dochter.
Hiervoor wordt aan het begin van de veld- en zaalcompetitie een rijschema gemaakt, zodat de ouders
ruim van tevoren weten wanneer zij aan de beurt zijn om te rijden.

Verzekering

Sparta heeft voor haar leden een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze
verzekering is van kracht tijdens het spelen van korfbalwedstrijden en voor de hiervoor vereiste
training in clubverband.
Ook valt onder deze verzekering het reizen naar de plaats waar de wedstrijden en
trainingen worden gehouden (met welk vervoermiddel dan ook). Heeft een chauffeur geen
inzittendenverzekering, dan dekt deze verzekering toch de meereizende Spartaleden.
Ook is de verzekering van kracht bij:

 • Het deelnemen aan cursusactiviteiten van KNKV-wege uitgeschreven.
 • Het bijwonen van wedstrijden van de eigen vereniging als toeschouwer.
 • Het zich bevinden op het terrein van een vereniging, die wordt bezocht voor het
  bijwonen van wedstrijden als toeschouwer (alleen in clubverband en onder leiding).
 • Activiteiten – het algemeen belang van de vereniging dienend – welke namens of in
  opdracht van de vereniging individueel dienen te worden uitgevoerd, met inbegrip van het
  individueel reizen in verband met activiteiten.
  De vergoeding voor ongevallen vindt alleen plaats indien via de ziektekostenverzekering of een andere
  verzekering geen aanspraak of gedeeltelijke aanspraak op vergoeding van kosten kan worden
  gemaakt.

Melding ongevallen

Een ongeval moet binnen tweemaal 24 uur telefonisch doorgegeven worden aan de penningmeester
(of bij diens afwezigheid aan de secretaris).
De penningmeester geeft het ongeval door aan onze verzekeringsagent en zorgt dat de
schadeformulieren bij het slachtoffer komen.
Voor schade aan derden heeft Sparta een WA-verzekering afgesloten.
Als er vragen zijn over het bovenstaande, kan men contact opnemen met de penningmeester.

Vrijwilligerswerk

De korfbalvereniging Sparta is ván en vóór de leden. Daarom worden de verschillende taken die gedaan
moeten worden verdeeld tussen de verschillende leden; dit om de club optimaal te laten functioneren.
Van alle leden boven de 16 jaar wordt verwacht dat zij vrijwilligerstaken uitvoeren, want samen zijn we de
club!
Vanuit verschillende commissies zullen leden worden aangeschreven voor standaard taken binnen de
vereniging zoals bardiensten, scheidsrechterstaak of schoonmaak. Hierbij streven we naar de juiste persoon
voor de juiste taak, en dat iedereen mee doet zodat we met een groot aantal vrijwilligers de club laten draaien.
Jaarlijks vindt er een ‘rondje teams’ plaats waarbij er een gesprek plaats vindt met (ouders van) het
team en vertegenwoordigers van het bestuur. Hierbij zijn vrijwilligerstaken een onderwerp van
gesprek.

Zie de PDF hieronder voor de bijlagen: