jaargang 47 ~ nummer 49 ~ 08 Nov 2021
Nieuwe corona maatregelen
Erica Nederveen

Per 6 november heeft het demissionair kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd voor de sport. Bij sporten op binnensportlocaties is er voor publiek en sporters vanaf 18 jaar een coronatoegangsbewijs vereist, dit in combinatie met een ID-kaart.

Let op: mensen die functioneel aanwezig moeten zijn, denk hierbij aan trainers, coaches (uit en thuis), scheidsrechters, onderhoudsprofessionals, alle noodzakelijke andere vrijwilligers, zijn van deze verplichting uitgezonderd. Ook voor ouders/begeleiders van sporters met een beperking geldt dat zij geen CTB hoeven te laten zien. Dit geldt niet voor rij-ouders. Voor hen is het CTB wel verplicht.

Praktische invulling

Om uitvoering te geven aan de maatregelen werkt Sparta Zwolle samen met de beheerders van Victorium. Bij de ingang van de accommodatie zal om het CBT worden gevraagd. Ben je eerst aanwezig als trainer en ga je daarna zelf sporten dan dien je direct bij binnenkomst je CTB te laten zien.

Op woensdag wordt er gesport door de E en F jeugd in het bewegingshuis. Hier voeren we het beleid dat ouders hun kind tot aan de deur brengen, de trainers zorgen ervoor dat de kinderen naar de kleedkamer en zaal gaan.

Wij zijn nog in afstemming met Victorium om de uitvoering vorm te geven. Feit is wel dat we iedereen hard nodig hebben. We hopen dat we op veel mensen een beroep kunnen doen en zo kunnen blijven korfballen.

Namens het Coronapreventieteam

 

Erica Nederveen
06-12616280

 

 


Afbeelding

[spartazwolle.nl/bericht/214]

Victorium, we kunnen korfballen maar er moet ook nog wel wat gebeuren!
Peter van Gulik

Afgelopen donderdag trainden voor het eerst meerdere ploegen in het nieuwe sportcentrum Victorium. En korfballen in de zaal dat kan! Er om heen moet nog wel flink gewerkt worden en daar is het sportcentrum heel druk mee.

Parkeren
Bij aankomst is het al duidelijk dat er nog gewerkt wordt. Borden langs de weg ontbreken. Fietsers kunnen van verschillende kanten aanrijden maar met de auto moet je om de hal heen rijden. Je parkeert aan de achterzijde van de hal, waarna je naar de hoofdingang loopt. Nu is de parkeerplaats nog onverhard en een fietsenstalling ontbreekt, dit wordt de komende weken aangepakt.

Horeca
Binnen valt op dat de Horeca nog niet is afgebouwd. Dit omdat er nog hard gewerkt wordt in de entree hal en het squash centrum nog niet gereed is. Zodra dit af is, wordt ook de horeca verder afgewerkt. Dit staat in de planning voor de laatste week van November.

De zaal
In de zaal en in de materiaal hokken moet nog een indeling worden gemaakt. Het sportcentrum kiest er bewust voor om eerst te starten en dan samen met de gebruikers een goede indeling te maken. Zo hebben we afgesproken dat de korven die wij extra meenemen ook een plek krijgen en dat we voor de standaarden een kar regelen.

Kleedkamers
Ook de kleedkamers zijn gereed en te gebruiken. Alleen de bordjes op de deuren ontbreken nog, dit is voor 1 december gereed. De toeschouwers vinden gemakkelijk de weg naar de tribune. Daar aangekomen is het wel zo dat de banken nog niet geplaatst zijn. Dit gaat nog tot eind van het jaar duren omdat deze ruimtes vrij moeten blijven voor grotere apparaten die her en der geplaatst moeten worden. Wel plaatst Victorium een aantal stoelen zodat publiek daar eventueel kan zitten.

Kortom, de zaal is nog niet 100% afgebouwd maar het is veel belovend. Dus met het beeld voor ogen dat in januari het centrum grotendeels gereed is en de bouwwerkzaamheden afgerond zijn, hebben we hier de komende jaren een prachtige thuishal.

Heb je vragen, opmerkingen of verbetersuggesties laat het ons weten. Spreek ons aan of mail naar Korfbalzaken@spartazwolle.nl

Vertreklocatie zaalcompetitie

Met het spelen in de zaal is er ook altijd even verwarring over de vertreklocatie. Om een goede aansluiting te hebben voor sporters die ook bij andere teams moeten zijn als coach, wissel of als scheidsrechter, stellen we als club voor dat we vertrekken vanaf Victorium. In overleg kan er binnen het team vanaf geweken worden. Als andere vertrekplek willen we dan het parkeerterrein aan de Sterrenkroos gebruiken (rotonde Mastenbroekerallee en Werkerlaan).

Aan een ieder dus het verzoek om, bij gebruik van de andere locatie (Sterrenkroos), ervoor te zorgen dat de (jonge) coach die al in Victorium is daar opgehaald wordt zodat deze sporter ook tijdig bij zijn eigen wedstrijd of vertreklocatie kan komen.

 


Afbeelding

[spartazwolle.nl/bericht/211]

Oefenprogramma jeugd zaal 2021-2022
TZ jeugd

Zaterdag 13 november

Clinic verzorgt door de selectie in het Victorium:

10:00-11:00 uur Spartakids/F/E

11:00-12:00 uur D/C/B

 

Oefenwedstrijden voor:

15:00 uur SIOS (Wolvega) A2 - Sparta A2

16:00 uur SIOS (Wolvega) A1 - Sparta A1

 

Zaterdag 20 november

09:00 uur Dos Kampen F2 – Sparta F2

10:00 uur Dos Kampen F1 – Sparta F1

09:00 uur Dos Kampen E3 – Sparta E5

09:00 uur Dos Kampen E2 – Sparta E4

10:00 uur Dos Kampen E1 – Sparta E3

11:00 uur Rood Wit E2 – Sparta E2

11:00 uur Rood Wit E1 – Sparta E1

11:00 uur Dos Kampen D2 – Sparta D3

12:00 uur Dos Kampen D1 – Sparta D2

13:00 uur Dos Kampen C2 – Sparta C2

13:15 uur Rood Wit C1 – Sparta C1

11:30 uur Sparta B2 – Dos Kampen B2

10:15 uur Sparta B1 – De Meeuwen B1

12:45 uur Sparta A2 – Dos Kampen A2

… uur HKC A1 – Sparta A1

 

Let op: voor zaterdag 20 november zijn we voor de C3, D1 en D4 nog op zoek naar een tegenstander om te oefenen.


Afbeelding

[spartazwolle.nl/bericht/210]

Vertrouwenscontactpersoon
Sietske Veuger-Bolt

Hoi leden van de korfbalvereniging Sparta Zwolle,

 

Sinds de zomer mag ik functie van vertrouwenscontactpersoon vervullen. Deze functie is nieuw binnen de club. Er was natuurlijk altijd al aandacht voor  een veilig sportklimaat binnen de club en als er iets was, was je van harte welkom om dit te melden bij 1 van de leden van het bestuur. Maar om een duidelijk gezicht en plek te creëren binnen de club is het fijn om een aanspreekpunt te hebben en dat mag ik zijn.

 

Mijn oudste 2 dochters korfballen momenteel in de D en C, met plezier. Sparta Zwolle draag ik een warm hart toe. Vanuit een positieve beleving draag ik, Sietske Veuger-Bolt, graag mijn steentje bij. 

 

Om helder te zijn over de verwachtingen vind ik het van belang dat duidelijk is wat jullie van me kunnen verwachten. Hieronder een beschrijving van de rol van de vertrouwenscontactpersoon

 

Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de sportvereniging of sportbond het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad  en verwijzen door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseren en stimuleren ze de vereniging of bond om preventieve maatregelen te nemen.

De vertrouwenscontactpersoon zal niet zelf inhoudelijk de klachten behandelen, maar je de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. De vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Hij/zij kan je informeren over de procedures en mogelijke vervolgstappen of je doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van het Centrum Veilige Sport van NOC*NSF, welke getraind zijn om de inhoudelijke begeleiding te geven. In een vertrouwelijk gesprek helpen zij je bij het doen van je verhaal. Bijvoorbeeld over zaken als doping, matchfixing, seksuele intimidatie en misbruik.

 

Zit je ergens mee?

  • Neem contact op met de Vertrouwenscontactpersoon, Sietske Veuger-Bolt, 06-50 24 04 22 of per mail vertrouwenscontactpersoon@spartazwolle.nl
  • Of bel het Centrum Veilige Sport:  0900 – 202 55 90 (gratis telefoonnummer, werkdagen 08.30-17.30 uur)
  • Anoniem contact via SpeakUp 
  • Mail naar NOC*NSF
  • Of kijk op www.centrumveiligesport.nl 

 


Afbeelding

[spartazwolle.nl/bericht/212]

Uitnodiging Sinterklaasfeest
Emma Nitert

Afbeelding

[spartazwolle.nl/bericht/213]Dit is de html/e-mail versie van de Sparta nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief is bestemd voor leden van onze vereniging en wordt per e-mail verstuurd. Voor vragen, opmerkingen en aan- en afmeldingen voor de maillijst kun je contact opnemen via nieuwsbrief@spartazwolle.nl .

Schrijf mee aan onze nieuwsbrief:
lever berichten en verslagen in via een mail aan nieuwsbrief@spartazwolle.nl .
(De digitale brievenbus komt er binnenkort weer aan!)
jaargang 47 ~ nummer 49 ~ 08 Nov 2021