jaargang 47 ~ nummer 49 ~ 13 Oct 2021
Uitnodiging algemene ledenvergadering
Rika Vogelzang

Algemene Ledenvergadering

Zoals eerder aangekondigd, vindt op woensdag 27 oktober de Algemene Ledenvergadering plaats, waarvoor bij deze iedereen is uitgenodigd. Ook ouders van jeugdleden en overige belangstellenden zijn van harte welkom.

Agenda en stukken
De agenda en bijbehorende stukken vind je in deze link.

Afmelden
Leden vanaf 15 jaar die niet aanwezig kunnen zijn, worden verzocht zich af te melden bij de secretaris (Rika Vogelzang) via mailadres: secretaris@spartazwolle.nl.

Vragen/opmerkingen n.a.v. de stukken en (tegen)kandidaten
Gelieve (tegen)kandidaten voor bestuursfuncties en vragen/opmerkingen n.a.v. de stukken uiterlijk 25 oktober (via bovenstaand mailadres) door te geven, zodat deze voorbereid kunnen worden.

Geen papier

De stukken worden niet meer op papier verstrekt tijdens de vergadering, maar getoond via de beamer. Degene die de  stukken tijdens de vergadering bij de hand wil hebben, wordt verzocht ze zelf (liefst digitaal) mee te nemen.
Ook het stemmen gebeurt niet meer op papier middels stembriefjes, maar via Mentimeter. Zorg dus dat je een opgeladen telefoon, ipad o.i.d. hebt waarmee je het internet op kunt.

Aanvangstijd
De vergadering start om 19:30 uur. Iedereen wordt verzocht op tijd aanwezig te zijn. De inloop is vanaf 19:00; de koffie/thee staat voor je klaar.

Graag tot ziens op 27 oktober!

Met vriendelijke groet,

Bestuur Sparta Zwolle

 

PS: Mocht je de link niet kunnen openen, stuur dan een mail naar secretaris@spartazwolle.nl


Afbeelding

[spartazwolle.nl/bericht/195]Dit is de html/e-mail versie van de Sparta nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief is bestemd voor leden van onze vereniging en wordt per e-mail verstuurd. Voor vragen, opmerkingen en aan- en afmeldingen voor de maillijst kun je contact opnemen via nieuwsbrief@spartazwolle.nl .

Schrijf mee aan onze nieuwsbrief:
lever berichten en verslagen in via een mail aan nieuwsbrief@spartazwolle.nl .
(De digitale brievenbus komt er binnenkort weer aan!)
jaargang 47 ~ nummer 49 ~ 13 Oct 2021