jaargang 47 ~ nummer 49 ~ 28 Sep 2021
Aankondiging Algemene Ledenvergadering
Rika Vogelzang

Op woensdag 27 oktober staat de Algemene Ledenvergadering gepland, waarbij alle leden van 15 jaar en ouder en ouders van jeugdleden van harte welkom zijn.

We kunnen gelukkig weer live, dus deze keer zal de vergadering gewoon plaatsvinden in onze eigen kantine.
De agenda en bijbehorende stukken worden uiterlijk twee weken voor aanvang van de ALV in de nieuwsbrief gedeeld.  

Noteer de datum vast in je agenda; hopelijk kunnen we veel leden verwelkomen tijdens de ALV!

Namens het bestuur,
Rika Vogelzang (secretaris)


Afbeelding

[spartazwolle.nl/bericht/181]

Samenvatting ledenavond Ambitieplan 2022-2025
Erica Nederveen

Afgelopen woensdag heeft het bestuur met een enthousiaste groep leden een mooie gesprek gehad over de ambities van Sparta. Na een korte terugblik op het huidige ambitieplan hebben we een doorkijkje gemaakt naar de komende jaren. Sparta Zwolle wil dé korfbalclub van de regio zijn. Dat betekent meer leden, meer talent, meer binding, meer netwerk, meer betrokken leden en meer potentie voor inkomen. De vraag is wat er dan op de agenda moet staan de komende jaren. Wat gaan we meer of minder doen, waar mee doorgaan, starten of juist mee stoppen. We bespraken dit aan de hand van een aantal thema’s.

Vrijwilligers

Hoe houden we met zijn allen de vereniging draaiend? Niet iedereen wil in een commissie, de meeste leden geven aan wel een taak te willen doen. Er is behoefte aan inzicht in de taken en een duidelijke taakomschrijving wat de taak inhoud en hoeveel tijd dat kost. Bijvoorbeeld bardienst betekent niet de hele dag achter de bar staan maar een paar uur. Wat we gaan uitwerken:

➔ Duidelijkheid over taken zodat je weet wat een taak inhoud, de tijdsbesteding en waar je voor bent

➔ Taken koppelen aan leden die doen wat ze leuk vinden en waar ze plezier aan beleven

TZ

Als we willen groeien naar stabiele hoofdklasse, moeten we investeren in de jeugd zodat een goede doorgroei naar selectie ontstaat. Hiervoor is jeugdplan gemaakt. Ook belangrijk om de overgang van A-jeugd naar senioren aantrekkelijk te maken. Waar we meer aandacht voor willen:

➔ Jeugdbeleid bespreken in bestuur en verder uitrollen

➔ Overgang jeugd naar senioren aantrekkelijk maken

PR / Sponsoring

De zichtbaarheid van Sparta Zwolle vergroten, meer laten zien wat we doen en wat we sponsoren te bieden hebben. De interne communicatie is een groot aandachtspunt. Er is nu een overkill aan communicatie in de appgroepen en de vraag is of de nieuwsbrief het juiste communicatiemiddel is om leden te bereiken. Waar behoefte aan is:

➔ Informatievoorziening optimaliseren en bepalen welke communicatiekanalen we voor welke informatie gebruiken

Facilitaire zaken

Meerdere partijen maken gebruik van de accommodatie. Hoe zorgen we met elkaar dat iedereen dit naar tevredenheid kan doen. We willen alle bezoekers gastvrij ontvangen in een gezellig en toegankelijk clubhuis. Wat we willen bereiken:

➔ Sparta the place to be! Een gezellige en gezonde sportkantine

➔ Gastheer / gastvrouw voor ontvangst bezoekers, scheidsrechters

➔ Onderzoeken mogelijkheden betaald beheerder

Ledenbinding / ledenwerving

Er is behoefte aan meer feestjes, elkaar ontmoeten en clubgevoel weer ervaren. Vrijwilligers waarderen voor hun inspanningen. Wat we meer willen doen:

➔ Vrijwilligers belonen en waarderen (tegoedbon verzilveren)

➔ Meer feestjes / activiteiten S-side

➔ Jeugd meer betrekken bij activiteiten

Aan het eind van de avond hebben we gevraagd: ‘wat zou jij doen / veranderen als je in het bestuur zit’. Daar hebben we mooie reacties op gekregen waar we ook zeker wat mee gaan doen. De opgehaalde input gaan we verwerken in het ambitieplan.

Kon je niet aanwezig zijn op de ledenavond en wil je toch je stem laten horen? Vul dan deze korte vragenlijst in https://forms.gle/XV2CayHgRE2Ld7Zn8. Of spreek één van de bestuursleden aan als we elkaar weer zien bij onze mooie club.


Afbeelding

[spartazwolle.nl/bericht/182]

Grote Club Actie
Peter van Gulik

Net zoals vorig jaar gaan we online mee doen met de Grote Club Actie. Deze week ontvang je via e-mail een link naar je eigen verkooppagina en die kun je delen in al je familie- en vriendenappgroepen en via je social media. En verkopen maar! Dat kan vanaf vandaag. Een lot kost 3 euro en 80% daarvan gaat rechtstreeks naar onze club.


Jeugdleden krijgen deze week ook papieren QR-codes om bijvoorbeeld in je straat uit te delen. 


Meer info vind je op de website van de Grote Clubactie. Op https://www.clubactie.nl/lotenverkopers/tips-tricks/voorbeeldteksten/ vind je ook voorbeeldteksten die je kunt gebruiken om je loten te verkopen.


Heel veel succes met de verkoop en hopelijk kunnen we straks samen trots zijn op het bedrag dat we hebben binnen gehaald voor onze club. We streven naar minimaal 2500 euro, dus dat betekent dat ieder lid in ieder geval 3 loten moet verkopen of zelf moet kopen. Dat moet lukken toch?


Heb je vragen, stel deze dan via actie@spartazwolle.nl


Afbeelding

[spartazwolle.nl/bericht/186]

Activiteit in aankomst
S-Side

Wij (S-Side) zijn druk bezig met het uitzetten van een activiteit. Omdat we ons aan wat meer regels moeten houden duurt het iets langer dan normaal. Maar zaterdag 30 oktober (de laatste thuisspeeldag van het veld) zal er ’s avonds iets door ons georganiseerd worden. Wat het is delen we de komende tijd, maar hou je de datum alvast vrij!


Afbeelding

[spartazwolle.nl/bericht/180]

Nieuwe aanwinst voor de S-Side
S-Side

Jasper Bos speelt niet alleen sinds dit seizoen bij ons in de selectie, ook zei hij volmondig ja toen wij hem vroegen om bij de S-Side te komen. Daar zijn wij heel blij mee en denken dat Jasper een hele leuke en toffe toevoeging is voor onze groep. Niet alleen omdat hij bij LDODK (zijn vorige club) al 10 jaar ervaring heeft met activiteiten organiseren, maar ook omdat Jasper gewoon een hele gezellig vent is!


Voor degene die Jasper nog niet kennen: in het dagelijks leven is hij leerkracht op een basisschool in Stadshagen. Hij woont in het centrum van Zwolle met zijn vriendin en zal niet zo snel nee zeggen tegen een feestje. Als je verder nog iets over Jasper wilt weten moet je hem dat zelf maar vragen, hij houdt namelijk wel van een gezellig praatje.


Door de komst van Jasper bestaat de S-Side nu uit 5 mensen (Déanne, Lisanne, Twan, Rowie en Jasper). Lijkt het je ook tof om je aan ons groepje toe te voegen? Stuur dan 1 van de leden een berichtje!


Afbeelding

[spartazwolle.nl/bericht/179]

Uitnodiging disco (herhaling):
Emma Nitert

Heb je nog niet opgegeven voor de disco van a.s. vrijdag? Doe dit dan zo snel mogelijk!


Afbeelding

[spartazwolle.nl/bericht/183]

Uitnodiging spooktocht:
Emma Nitert

D en C opgelet: op vrijdag 29 oktober gaat het griezelen bij Sparta. Jij bent er toch ook bij? Geef je snel op!


Afbeelding

[spartazwolle.nl/bericht/184]

Spoken en begeleiders gezocht:
Emma Nitert

Er hebben zich al een paar spoken en begeleiders opgegeven, maar er moeten er nog wel wat bij om er een mooie spooktocht van te maken. Dus lijkt het je leuk om hierbij te helpen, geef je op bij Desiree! Dit kan individueel, maar bijvoorbeeld ook in tweetallen.


Afbeelding

[spartazwolle.nl/bericht/185]Dit is de html/e-mail versie van de Sparta nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief is bestemd voor leden van onze vereniging en wordt per e-mail verstuurd. Voor vragen, opmerkingen en aan- en afmeldingen voor de maillijst kun je contact opnemen via nieuwsbrief@spartazwolle.nl .

Schrijf mee aan onze nieuwsbrief:
lever berichten en verslagen in via een mail aan nieuwsbrief@spartazwolle.nl .
(De digitale brievenbus komt er binnenkort weer aan!)
jaargang 47 ~ nummer 49 ~ 28 Sep 2021