jaargang 47 ~ nummer 49 ~ 27 Sep 2021
Update coronamaatregelen
Erica Nederveen

Vanaf zaterdag 25 september zijn bijna alle coronamaatregelen vervallen. Dat betekent dat:

-          Het clubhuis en de kleedkamers zonder beperkingen toegankelijk zijn met uitzondering van de kantine;

-          De basis regels van kracht blijven (handen wassen, geen handen schudden en bij klachten thuisblijven)

Gebruik kantine

De kantine valt onder horeca. Hiervoor gelden aparte regels. Sparta Zwolle volgt hierin de maatregelen van de overheid.

Bezoekers vanaf 13 jaar moeten een coronatoegangsbewijs tonen. We realiseren ons dat dit de nodige vragen oproept, bijvoorbeeld als het gaat om handhaving en controle. Er wordt nog uitgewerkt hoe we dit precies gaan doen.  Informatie hierover volgt nog.

Vooralsnog is de kantine geopend voor afhalen van eten en drinken. Het terras mag gebruikt worden zonder vertonen van coronatoegangsbewijs.

We gaan ervan uit dat we ook nu een modus gaan vinden om goed om te gaan met de huidige situatie.

Namens het Coronapreventieteam

 

Erica Nederveen 


Afbeelding

[spartazwolle.nl/bericht/178]Dit is de html/e-mail versie van de Sparta nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief is bestemd voor leden van onze vereniging en wordt per e-mail verstuurd. Voor vragen, opmerkingen en aan- en afmeldingen voor de maillijst kun je contact opnemen via nieuwsbrief@spartazwolle.nl .

Schrijf mee aan onze nieuwsbrief:
lever berichten en verslagen in via een mail aan nieuwsbrief@spartazwolle.nl .
(De digitale brievenbus komt er binnenkort weer aan!)
jaargang 47 ~ nummer 49 ~ 27 Sep 2021