jaargang 47 ~ nummer 49 ~ 21 Sep 2021
Update coronamaatregelen
Erica Nederveen

Vanaf zaterdag 25 september zijn bijna alle coronamaatregelen vervallen. Dat betekent dat:

-          Het clubhuis en de kleedkamers zonder beperkingen toegankelijk zijn met uitzondering van de kantine;

-          De basis regels van kracht blijven (handen wassen, geen handen schudden en bij klachten thuisblijven)

Gebruik kantine

De kantine valt onder horeca. Hiervoor gelden aparte regels. Sparta Zwolle volgt hierin de maatregelen van de overheid.

Bezoekers vanaf 13 jaar moeten een coronatoegangsbewijs tonen. We realiseren ons dat dit de nodige vragen oproept, bijvoorbeeld als het gaat om handhaving en controle. Er wordt nog uitgewerkt hoe we dit precies gaan doen.  Informatie hierover volgt nog.

Vooralsnog is de kantine geopend voor afhalen van eten en drinken. Het terras mag gebruikt worden zonder vertonen van coronatoegangsbewijs.

We gaan ervan uit dat we ook nu een modus gaan vinden om goed om te gaan met de huidige situatie.

Namens het Coronapreventieteam

 

Erica Nederveen 


Afbeelding

[spartazwolle.nl/bericht/178]

Denk jij met ons mee?
Rika Vogelzang

Ambitieplan voor de komende jaren!

In 2017 hebben we als vereniging een ambitieplan geschreven voor de periode 2018-2021. Dat plan hebben commissies en bestuur gebruikt bij de acties die zijn ingezet. Als bestuur hebben we de discussie gevoerd over de actualiteit van het plan en de vraag hoe we verder gaan. We kiezen er voor om de discussie breder te trekken en iedereen te vragen om mee te denken over het plan voor de komende 3-5 jaar.

 

Dit gaan we doen op Woensdag 22 september vanaf 19:30 uur

 

Enerzijds kijken we terug op wat we bereikt hebben. Anderzijds willen we graag weten wat (ouders van) leden belangrijk vinden om op te pakken of om te verbeteren. Dit doen we in kleine groepjes zodat iedereen zijn ideeën kan inbrengen. Na deze avond gaan we de balans opmaken en willen we een aanvulling doen op het bestaande ambitieplan. En tijdens de ALV op 27 oktober willen we het grote lijnen plan vaststellen.

Wij zien jullie graag de 22e! En ben je verhinderd deze avond laat dan van je horen door het invullen van deze korte vragenlijst https://forms.gle/usRPjYExT2QXFkRe6

 

Bestuur Sparta Zwolle


Afbeelding

[spartazwolle.nl/bericht/175]

Sparta Zwolle doet mee met Raboclubsupport!
Erica Nederveen

Iedereen verdient een club’. Met dit motto investeert Rabobank in lokale clubs en verenigingen.   Naast financiële ondersteuning, maakt Rabobank clubs en verenigingen ook sterker met haar kennis en netwerk.

Sparta Zwolle is met haar bankzaken overgestapt naar Rabobank. Daardoor kunnen wij nu meedoen met Raboclubsupport. De inschrijving is al definitief. Kijk op de website Rabo ClubSupport (rabo-clubsupport.nl) daar staat Sparta Zwolle onder de officiële naam ‘Christelijke Korfbalvereniging Sparta’ tussen de deelnemende verenigingen.

Met de opbrengst van Raboclubsupport willen we onze jeugdtrainers faciliteren met kleding zodat zij herkenbaar zijn en met weer en wind met de juiste uitrusting op het veld kunnen staan.

De stemperiode loopt van 4 t/m 25 oktober. Jij kunt dan, als je lid bent van Rabobank, je stem uitbrengen op je favoriete club of vereniging. Ieder Rabobanklid (vanaf 12 jaar) mag 3 stemmen uitbrengen op 3 verschillende deelnemende verenigingen en stichtingen.

Na 25 oktober worden de stemmen geteld. Tussen 1 en 14 november zijn de finale uitreikingen wordt bekend gemaakt welke financiële ondersteuning de deelnemende clubs en verenigingen krijgen.

Hou de berichtgeving in de gaten want jouw stem en die van je vader, moeder, buurvrouw, collega, juf of meester is geld waard!

 

Erica Nederveen
Bestuurslid ledenbinding


Afbeelding

[spartazwolle.nl/bericht/177]

Foto's A2, S5 en S2
Jan-Willem

... en van Kian en Bram... Oh ja, en nog 3 van S3.

Ik heb m'n foto's weer in een afgeschermd album op Flickr gezet, daar alleen te vinden via de onderstaande link. Je kunt ook foto's downloaden als je wilt (download-knop niet zichtbaar in telefoon-browsers, daarvoor op een groter scherm kijken).

Klik hier om het album te bekijken

Hartelijke groet,
Jan-Willem


Afbeelding

[spartazwolle.nl/bericht/174]

Overlijden Elske Bos
Rika Vogelzang

Vorige week ontvingen wij het droevige bericht van het onverwachte overlijden van Elske Bos. Degenen die al wat langer lid zijn van Sparta zullen haar ongetwijfeld nog kennen. Elske speelde in de jaren tachtig, samen met haar broer Daan, enkele jaren in de hoogste jeugdteams van Sparta en gold als een groot talent. Zij wist destijds zelfs nog het Nederlands juniorenteam te bereiken. Elske werd slechts 50 jaar oud.
Wij wensen haar familie en dierbaren veel sterkte toe met dit enorme verlies.

Bestuur Sparta Zwolle


Afbeelding

[spartazwolle.nl/bericht/176]Dit is de html/e-mail versie van de Sparta nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief is bestemd voor leden van onze vereniging en wordt per e-mail verstuurd. Voor vragen, opmerkingen en aan- en afmeldingen voor de maillijst kun je contact opnemen via nieuwsbrief@spartazwolle.nl .

Schrijf mee aan onze nieuwsbrief:
lever berichten en verslagen in via een mail aan nieuwsbrief@spartazwolle.nl .
(De digitale brievenbus komt er binnenkort weer aan!)
jaargang 47 ~ nummer 49 ~ 21 Sep 2021