jaargang 47 ~ nummer 49 ~ 08 Sep 2021
Clubhuisbezetting
Kars Menkveld

Voor het aanstaande veldseizoen is de barbezetting weer ingepland. Hieronder het rooster, deze zal ook via de teamouders en aanvoerders gedeeld worden. 


Afbeelding

[spartazwolle.nl/bericht/166]

Ontwikkeling clubhuis
Kars Menkveld

Ons clubhuis is in ontwikkeling! Al het schilderwerk is uitgevoerd, de vloer is aangepast, het installatiewerk is uitgevoerd, kortom we zijn klaar voor het plaatsen van de bar. Dit wordt volgende week uitgevoerd zodat we op 19 september van de nieuwe bar gebruik kunnen maken.

Naast de inrichting van onze accommodatie willen we ook de clubhuiscommissie door ontwikkelen. Als gevolg van de sluiting door Corona is het logisch dat er minder aandacht voor is geweest maar we willen dit graag weer oppakken.

Op woensdag 16 september organiseren we een inloopmoment waar we als bestuur een inzicht geven wat we met de accommodatie willen bereiken en waar we op dit moment staan. Van daaruit willen we graag met leden en ouders van leden in gesprek hoe we dit kunnen realiseren.

Wil jij er graag bij zijn, wil je meedenken en meewerken aan een geweldig sfeer in ons clubhuis? Dat zouden we erg waarderen, meld je dan even aan bij Kars Menkveld of Erica Nederveen! 


Afbeelding

[spartazwolle.nl/bericht/167]

Zuinig op onze spullen!
Ron Raterman

In de afgelopen jaren frustreerden  we ons wel eens aan de materialen. Te weinig ballen, geen hesjes, ballen die in de bosjes liggen, kapotte pionnen, iedereen kent vast een voorbeeld hiervan. En onze conclusie, dit gebeurde omdat er geen ‘eigenaarschap’ was.

Om hier een nieuwe start in te maken hebben we ieder team voorzien van nieuwe- en vooral eigen spullen. Dus een materialen set met ballen, pionnen, lintjes etc. Daar investeren we in als club. Per team is/ wordt dit uitgedeeld en daarna is het team verantwoordelijk dat alle materialen netjes blijven en uiteindelijk aan het eind van het seizoen ook weer ingeleverd worden.

Vooraf gesteld, we proberen door deze team gebonden uitgifte om het bewustzijn  te vergroten en iedereen zuinig te laten zijn met onze spullen. Om te zorgen dat we als club goede afspraken met de teams maken, is er een bruikleenovereenkomst opgesteld die een team ondertekend, puur als bewustwording. Na het seizoen zullen we deze vorm evalueren met betrokkenen en eventuele verbeteringen doorvoeren.

Als technische commissie zijn we trots dat we dit voor elkaar gekregen hebben en dat we met de opbrengst van de grote clubactie dit hebben kunnen doen. We hopen hiermee de materialen per team beter te beheren en vooral dat de frustraties rondom weinig of slecht materiaal stoppen.

Vragen en opmerkingen worden gecommuniceerd via korfbalzaken@spartazwolle.nl

Namens de TZ,

Ron Raterman, korfbalzaken.


Afbeelding

[spartazwolle.nl/bericht/168]Dit is de html/e-mail versie van de Sparta nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief is bestemd voor leden van onze vereniging en wordt per e-mail verstuurd. Voor vragen, opmerkingen en aan- en afmeldingen voor de maillijst kun je contact opnemen via nieuwsbrief@spartazwolle.nl .

Schrijf mee aan onze nieuwsbrief:
lever berichten en verslagen in via een mail aan nieuwsbrief@spartazwolle.nl .
(De digitale brievenbus komt er binnenkort weer aan!)
jaargang 47 ~ nummer 49 ~ 08 Sep 2021