jaargang 47 ~ nummer 49 ~ 14 Jul 2021
Van het bestuur
Erica Bassie

Na weer een bijzonder Coronajaar sluiten we het seizoen 2020-2021 alweer af. Helaas hebben we weinig wedstrijden gespeeld of elkaar kunnen ontmoeten op het terras. Met elkaar hebben we georganiseerd wat mocht en zoveel als mogelijk gesport en sportieve activiteiten gedaan.

Vrijwilligers bedankt!
Het bestuur bedankt alle vrijwilligers voor hun bijdrage aan onze mooie club. Commissieleden, trainers, coaches, accommodatie betrokkenen, bestuurders, barmedewerkers, PR mensen, leeftijdscoördinatoren, scheidsrechters, teamouders, Corona-coördinatoren, noem maar op. Door jullie inzet hebben we het afgelopen seizoen het maximale eruit gehaald, waarvoor onze dank!

Dit weekend hebben we een tegoedbon voor een gezellige avond door de brievenbus gedaan bij alle bij ons bekende vrijwilligers. Heb je deze tegoedbon niet ontvangen, maar ben je wel actief geweest? Dan hadden wij dat niet in het vizier of je staat niet met het juiste adres in ons ledenbestand. Evengoed ben je van harte welkom op de vrijwilligersavond die we het komende seizoen hopen te organiseren.

Rode draad gesprekken met bestuur
In de laatste weken van het seizoen hebben we met een afvaardiging van het bestuur gesprekken gehouden met de seniorenteams en midweek. Mooi om te zien dat de teams goed vertegenwoordigd waren. Samengevat gaven alle teams aan dat ze het belangrijk vinden dat de basisfaciliteiten goed geregeld zijn, zoals een trainer, goede ballen, een fijne zaal, voldoende materiaal en prettige trainingstijden. De teams willen het gevoel hebben dat ieder team even belangrijk is. Dat wordt nu niet altijd zo ervaren in hoe zaken geregeld zijn, bijvoorbeeld in helderheid over de teamindeling of het tijdig organiseren van oefenwedstrijden. Een aandachtspunt dat hierin naar voren kwam, is de evaluatie met spelers. Dat gebeurt nu structureel bij S1 en S2 maar zou ook bij de andere teams ingebed moeten worden. Daarnaast is communicatie en informatie een punt dat is besproken. De behoefte hierin is: geef aan waar je mee bezig bent (als commissie, als bestuur) ook als iets (nog) niet kan. Dit geldt ook andersom: geef aan waar je behoefte aan hebt als team, als lid zodat een commissie of bestuur daarop kan anticiperen.

Twee andere punten die naar voren kwamen is zorgen voor een goede doorstroom van de jeugd  naar de seniorenteams en het waarderen van vrijwilligers.

Het bestuur gaat het komende seizoen aan de slag met een aantal speerpunten dat uit de gesprekken is gehaald. Deze speerpunten worden dan in de verschillende commissies opgepakt en door het bestuur gemonitord zodat we volgend jaar niet dezelfde aandachtspunten terug krijgen. Voor nu bedanken wij de aanwezige leden voor het open gesprek en schroom niet ons aan te spreken zodat wij samen onze club kunnen verbeteren.

Startdag 21 augustus
Het nieuwe seizoen gaan we openen met een gezellige Startdag waarin ontmoeten, plezier en sport centraal staan. De planning van deze dag gaan we nog delen, maar er zal genoeg te doen zijn voor jong en oud. Het oorspronkelijke plan was om aansluitend op de wedstrijd van het 1e een feestelijke avond te houden met muziek. Gezien de vernieuwde Coronamaatregelen hebben we besloten om dit onderdeel uit te stellen tot in september. Desondanks gaan we er een gezellige dag van maken op anderhalve meter afstand zolang je niet aan het sporten bent.

Jaarlijkse Algemene Vergadering (JAV)
In normale omstandigheden houden we eind van het seizoen een ledenvergadering waarin de plannen voor het komende seizoen worden besproken en de begroting wordt vastgesteld. Het bestuur is voornemens om medio september een ledeninloop te houden om de plannen en financiën te doorlopen. Opvolgend zal dan ook een JAV worden gehouden om e.e.a. te bekrachtigen.

Een mooie zomer gewenst
Wij gaan nu eerst lekker vakantie houden en opladen voor een nieuw seizoen. Een seizoen waarin we hopelijk weer nieuwe herinneringen gaan maken bij onze korfbalclub. Een jaar waarin we gezellig langs de lijn kunnen staan en elkaar weer kunnen ontmoeten. Een jaar waarin we korfballen, plezier maken en met elkaar zorgen dat onze club steeds beter wordt!

Geniet van de zomervakantie en tot in augustus!

 

Met sportieve groet,

Peter, Rika, Ron, Marijke, Kars, Erica en Jos

 

 


Afbeelding

[spartazwolle.nl/bericht/151]Dit is de html/e-mail versie van de Sparta nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief is bestemd voor leden van onze vereniging en wordt per e-mail verstuurd. Voor vragen, opmerkingen en aan- en afmeldingen voor de maillijst kun je contact opnemen via nieuwsbrief@spartazwolle.nl .

Schrijf mee aan onze nieuwsbrief:
lever berichten en verslagen in via een mail aan nieuwsbrief@spartazwolle.nl .
(De digitale brievenbus komt er binnenkort weer aan!)
jaargang 47 ~ nummer 49 ~ 14 Jul 2021