Corona richtlijnen @Sparta Zwolle

laatst bijgewerkt: 15jan'21


Met ingang van 15 december zijn de maatregelen aangepast. Trainen is toegestaan met in achtneming van onderstaande maatregelen.

 

Algemeen geldt dat:

-       er bij trainingen en wedstrijden corona-coördinatoren(herkenbaar) aanwezig zijn om de nieuwe maatregelen in goede banen te leiden;

-       de kleedkamers en douches gesloten zijn (veld en zaal),

-       het clubhuis alleen toegankelijk is voor gebruik van de toiletten, tassen en jassen worden buiten in het tassenrek geplaatst;

-       er geen publiek en andere extra mensen op de sportlocatie aanwezig zijn zonder dat men sport of door de club is aangewezen;

-       nog altijd de basisregels zoals die al van kracht waren, blijven gelden (zie onderaan dit bericht de basisregels)

-       voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt vanaf 1 december de verplichting een niet-medisch mondkapje te dragen in de binnenruimtes van de sportaccommodatie als je niet aan het sporten bent.

 

Voor teams in de A-jeugd en jonger geldt:

-       Er mogen geen activiteiten in de zaal plaatsvinden, alleen in de buitenlucht

-       Qua trainingen zijn er geen beperkingen;

-       Onderlinge wedstrijden binnen de vereniging zijn toegestaan;

-       Een Gezondheidscheck vindt plaats voorafgaand aan de training

-       Spelers die uitkomen in de A-jeugd en 18 jaar of ouder zijn, mogen meetrainen met de A-jeugd mits deze groep in ruime minderheid vertegenwoordigd is

 

Voor teams in de senioren geldt:

-       Er mogen geen activiteiten in de zaal plaatsvinden, alleen in de buitenlucht

-       Er mag alleen in tweetallen gesport worden. De groepjes van twee mogen gedurende de training niet van samenstelling wisselen. De onderlinge afstand tussen de sporters van een tweetal is tenminste 1,5 meter. De afstand tussen de verschillende tweetallen dient meer dan 1,5 meter te zijn zodat er geen sprake is van groepsvorming. Om instructie te geven aan een tweetal mag een trainer van tweetal naar tweetal, mits tenminste 1,5 afstand van ieder tweetal wordt gehouden. Groepsinstructie aan meerdere tweetallen in één keer mag niet.

-       De tweetallen moeten duidelijk onderscheidend zijn van de andere groepjes, bijvoorbeeld door middel van hesjes;

-       Onderlinge wedstrijdjes en partijvormen zijn niet toegestaan;

-       Een gezondheidscheck vindt plaats voorafgaand aan de training.

 

Op trainingstijden:

-       komen de kinderen zoveel als mogelijk alleen naar de sportlocatie of zetten ouders hun kinderen af op het parkeerterrein;

-       mogen sporters en trainers maximaal 10 minuten voor aanvang op de sportlocatie komen;

-       verlaat je na het sporten zo snel mogelijk het terrein (alleen of in tweetallen voor kinderen vanaf 13 jaar en ouder);

-       kunnen jeugdtrainers die tijd moeten overbruggen tot hun eigen training zich melden bij de corona-coördinator.

 

Regels in de auto

-       In de eigen auto draagt iedereen een mondkapje wanneer mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren samen reizen.
Zit je met mensen in de auto uit een ander huishouden? Dan mogen er per 19 november maximaal 4 personen in de auto zitten.

 

Basisregels:

Voor iedereen geldt:

-       blijft thuis bij klachten en laat je testen;

-       blijf thuis als een huisgenoot naast milde klachten ook last heeft van koorts of benauwdheid;

-       gebruik je gezonde verstand en help elkaar met het houden aan de regels;

-       maak een vastgestelde besmetting kenbaar bij het bestuur, zodat zij kunnen bepalen welke aanvullende maatregelen gewenst zijn binnen de vereniging;

-       bij vragen of twijfels, neem contact op met ons aanspreekpunt bestuurslid Erica Bassie.

 

Spelers t/m 12 jaar:

-       hoeven geen onderlinge afstand te houden tot elkaar en tot anderen, zoals trainers en ouders.


Spelers en scheidsrechters van 13 t/m 17 jaar:                                                         

-       hoeven voor, tijdens en na het sporten geen onderlinge afstand te houden tot elkaar;

-       moeten voor, tijdens en na het sporten 1,5 meter afstand houden tot iedereen die 18 jaar of ouder is.


Spelers en scheidsrechters vanaf 18 jaar:

-       moeten voor, tijdens en na het sporten 1,5 meter afstand houden tot iedereen die 13 jaar of ouder is.


Trainers:

-       t/m 17 jaar hoeven geen onderlinge afstand te houden tot spelers t/m 17 jaar;

-       vanaf 18 jaar moeten voor, tijdens en na het sporten 1,5 meter afstand houden tot iedereen die 13 jaar of ouder is (en hoeven geen onderlinge afstand te houden tot kinderen t/m 12 jaar);

-       vragen bij het begin van de training of er iemand gezondheidsklachten heeft (klik op gezondheidscheck voor meer informatie).

 

Richtlijnen bij terugkeer uit een gebied met oranje reisadvies:

-       volg het advies van de overheid om 10 dagen in (thuis)quarantaine te gaan.

 

Heb je vragen, tips of zorgen dan kun je die kenbaar maken bij bestuurslid Erica Bassie (erica.bassie@kpnplanet.nl; 06-12616280).

Mochten er nieuwe richtlijnen volgen vanuit de overheid, dan zullen we die overnemen en actief met jullie communiceren.

We vertrouwen erop dat iedereen zijn/haar eigen verantwoordelijkheid neemt!

 

Het Corona preventieteam

 


 

privacyverklaring

Dit is de nieuwe website van Sparta Zwolle. Aan deze site wordt nog gewerkt.
Vragen, opmerkingen, aanvullingen? Welkom! Mail ons: webgeneuzel@master@spartanogwat.nlzwolle.nlverstoppertje.com