SpartaLogo
Sparta Zwolle

Uitnodiging extra Ledenvergadering 21-04-2021

Rika (secretaris) (Bestuursmededelingen) 2021-04-05

Beste leden,

Afgelopen maanden is door de maatregelen rondom Corona de financiële huishouding van onze vereniging erg beïnvloed. Enerzijds negatief (oa. Kantine omzet en kaartverkoop zaal), maar anderzijds ook positief (minder zaalhuur). Na een verkenning tijdens de Ledenvergadering van 17 februari en extra Ledenvergadering van 15 maart is vastgesteld dat de leden van de club een investering in de club belangrijk vinden. N.a.v. die verkenning hebben een aantal leden een voorstel uitgewerkt waarbij het geld wordt geïnvesteerd in en rondom het clubhuis.

Het bestuur vraagt de leden goedkeuring om op deze wijze om te gaan met de financiële middelen. Dit omdat dit afwijkt van de begroting.

Om bovengenoemde in stemming te kunnen brengen vindt er nogmaals een extra (digitale) Ledenvergadering plaats op woensdag 21 april, waarvoor we bij deze alle stemgerechtigde leden uitnodigen (leden van 15 jaar en ouder).

Tijdens de vergadering wordt er een presentatie gegeven.
Ter voorbereiding kun je via deze link* alvast het voorstel bekijken.

Zoals vorige keren zullen we ook nu gebruik maken van Teams. De link naar de vergadering vind je hier*. We starten om 19.45u en het bestuur zal vanaf 19.30u in de meeting aanwezig zijn.

Graag tot 21 april!
Bestuur Sparta Zwolle

* De links zijn te vinden in de versie van dit bericht die in de nieuwsbrief per e-mail aan alle leden is gestuurd.