SpartaLogo
Sparta Zwolle

Notulen Ledenvergaderingen

(Bestuursmededelingen) 2021-03-23

Op 17 februari en 15 maart hebben een Algemene Ledenvergadering en een extra Ledenvergadering plaatsgevonden. De concept notulen hiervan kun je via deze link* inzien.

Uiteraard zullen ze nogmaals worden verstrekt bij de stukken van de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.

Rika Vogelzang (secretaris)


* De link naar de notulen is te vinden in de versie van dit bericht die in de nieuwsbrief per e-mail aan alle leden is gestuurd.