Extra Ledenvergadering 15 maart a.s.

Rika (secretaris), 2021-02-22

Beste leden,

Afgelopen woensdag (17 februari) heeft de (digitale) Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. Allereerst een bedankje aan alle aanwezigen voor hun belangstelling en inbreng.

Op de agenda stond o.a. een stemming m.b.t. het nieuwe Huishoudelijk Reglement en een stemming m.b.t. de kandidaat bestuursleden. Helaas voldeden we niet aan de voorwaarden conform de statuten om tot stemming over te mogen gaan (te weinig stemgerechtigde leden voor goedkeuring van het HR en geen mogelijkheid tot anoniem stemmen voor de bestuursleden).

Om het nieuwe HR en de aanstelling van nieuwe bestuursleden alsnog in stemming te kunnen brengen vindt er een extra Ledenvergadering plaats op maandag 15 maart, waarvoor we bij deze alle stemgerechtigde leden uitnodigen (leden van 15 jaar en ouder).

Nadere berichtgeving volgt.
Bestuur Sparta Zwolle
privacyverklaring

Dit is de nieuwe website van Sparta Zwolle. Aan deze site wordt nog gewerkt.
Vragen, opmerkingen, aanvullingen? Welkom! Mail Jan-Willem: webgeneuzel@master@spartanogwat.nlzwolle.nlverstoppertje.com