Korfballen in deze tijden

Peter van Gulik, 2020-11-22 19:51:48

Het is een ingewikkelde periode, daar is geen misverstand over! Als bestuur van Sparta Zwolle hebben we de visie om te faciliteren aan sport en verenigingsleven wat mogelijk is, maar zoals de oproep van Rutte luidde daarbij de grenzen niet op te zoeken.

Dat betekent dat het Corona Preventie Team wekelijks bijhoudt wat wel kan en wat niet mag. Dit staat ook in deze nieuwsbrief specifiek beschreven. Voor het bestuur betekent dit ook dat we verder vooruit moeten kijken, zoals naar de overgang van het veld naar de zaal. We zoeken naar een goede balans tussen flexibiliteit, financiën en onze leden faciliteren.

De huidige planning is om, zoals al de bedoeling was, nog 2 weken buiten te trainen met in achtneming van de nieuwe regels voor de senioren. We hebben vanwege de nieuwe maatregelen besloten om niet al vanaf 2 november in de zaal te gaan trainen, maar pas vanaf 9 november. De tussenliggende week hebben we nodig om de corona coördinatie in de verschillende sporthallen vorm te geven en afspraken te maken hoe het in iedere accommodatie zal gaan.

Het KNKV heeft aangegeven dat er in de week van 19 oktober nieuwe informatie komt over de veld- en zaalcompetitie. Afhankelijk daarvan kan het zijn dat we onze planning moeten aanpassen, ook om eventuele verlenging van zaalhuur financieel op te kunnen vangen. Dat is ook de reden waarom we nu nog geen trainingstijden publiceren. Vanzelfsprekend houden we jullie op de hoogte van actuele ontwikkelingen.

Aanstaande woensdag vergadert het bestuur en bespreken we onder andere de planning van de JAV en een aantal andere zaken die door de huidige maatregelen in het nauw dreigen te raken. Wat dit precies betekent zullen we aansluitend communiceren.

Namens het bestuur, blijf gezond,
Peter van Gulik


center centerprivacyverklaring

Dit is de nieuwe website van Sparta Zwolle. Aan deze site wordt nog gewerkt.
Vragen, opmerkingen, aanvullingen? Welkom! Mail ons: webgeneuzel@master@spartanogwat.nlzwolle.nlverstoppertje.com