SpartaLogo
Sparta Zwolle

Van het bestuur

Marijke van der Bijl (Bestuur) 2021-05-24

Afgelopen maandag 17 mei is er tijdens de Teams-bestuursvergadering besproken dat we de communicatie van en naar de leden graag willen vergroten. Zeker in corona tijden is het erg lastig om het contact binnen de club te blijven behouden, omdat we elkaar veelal niet zien of spreken bij wedstrijden of activiteiten en ook niet ‘toevallig’ tegenkomen bij de lijn. Gelukkig zijn de vooruitzichten goed en hebben we goede hoop dat de korfbalsport na de zomervakantie weer hervat kan worden zoals we dat gewend zijn. Middels deze maandelijkse update via de nieuwsbrief willen we jullie op de hoogte houden van wat er speelt binnen en rondom de club.  

 

Het valt ons (al langere tijd) op dat veel van de taken en commissies zijn komen te liggen bij dezelfde mensen binnen de club. We zijn ontzettend blij met de vrijwilligers die we hebben en de manier waarop zij bijdragen maar zien ook dat er een uitdaging is om mensen die (nog) niet actief zijn voor de club te betrekken door taken en werk dat er gedaan moet worden duidelijk inzichtelijk te maken. Hiervoor zijn we momenteel bezig een inventarisatie te maken van de verschillende taken die er gedaan worden voor Sparta en daarna willen we ook de volgende stap maken naar een soort vacaturebank op de website. Daarnaast zijn we van plan om korte (digitale) meetings in te plannen met alle teams en iemand van het bestuur om eens te horen wat er speelt en wat voor mogelijkheden er zijn. Hiervoor zullen jullie binnenkort uitgenodigd worden. 

 

Financieel staan we er goed voor, we hebben veel inkomsten door de verhuur van ons clubgebouw en hebben daarnaast afgelopen jaar lage uitgaven gehad ivm het wegvallen van de zaalhuur. In de ALV is besloten het overschot te gebruiken voor een investering in ons clubhuis, waarvoor inmiddels de werkzaamheden in volle gang zijn.

 

Korfbaltechnisch zijn we momenteel bezig met het invulling geven van de trainersstaf van de selectie. Zoals jullie hebben kunnen lezen heeft Wilco van den Bos toegezegd het hoofdtrainerschap van Sparta op zich te nemen. Samen met de komst van Lisa Jansen (DOS ’46) geeft dit een mooie impuls aan de selectie. De volgende stappen zijn om ook voor de overige teams de trainers compleet te krijgen. Dit geldt voor zowel de jeugd als voor de overige seniorenteams. Daarnaast zijn we heel blij met het Jeugdopleidingen duo Kaj Raterman en Rick den Otter, die bezig zijn met het opzetten van een gestructureerde jeugdopleiding van de F’jes tot en met de A’s. Zij hebben bijvoorbeeld ook de clinics verzorgd tijdens het 75 jarig jubileum van Sparta.

 

Tot slot zijn we verheugd jullie te kunnen meedelen dat we Kars Menkveld bereid hebben gevonden om aan te sluiten bij het bestuur als bestuurslid Facilitaire Zaken. Deze functie is nieuw in het bestuur en hij zal zich bezig houden met oa de verhuur van het clubhuis, zaken omtrent de accommodatie en het trainingsmateriaal. Kars is momenteel als kandidaat-bestuurslid gestart in zijn functie en zal in de eerstvolgende ledenvergadering (hopelijk) ingehamerd worden!

 

Bij vragen, opmerkingen of wanneer je graag iets wilt doen horen we dit graag van jullie, spreek ons aan, stuur een appje/mailtje of bel een keertje! We zijn te bereiken onder de mailadressen op spartazwolle.nl/pagina/bestuur of als je het hele bestuur in één keer wilt bereiken kun je mailen naar bestuur@spartazwolle.nl.

 

Sparta bestuur 2021

Peter van Gulik (voorzitter)

Rika Vogelzang (secretaris)

Jos Ketelaar (penningmeester)

Ron Raterman (technische zaken)

Erica Bassie (ledenbinding)

Kars Menkveld (facilitaire zaken)

Marijke van der Bijl (PR/sponsoring)